Wat doet Vlaco vzw?

Vlaco behartigt al 30 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (de OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken. In totaal zijn meer dan 80 leden bij Vlaco aangesloten.

 

Meer halen uit biologische kringlopen en zo de ecologische en economische belangen van onze leden en van heel Vlaanderen stimuleren: dat is de corebusiness van Vlaco.

Kwaliteitscontrole

In het kader van VLAREMA is Vlaco vzw erkend als certificeringsinstelling om kwaliteitscontrole uit te voeren bij de biologische verwerkers van organisch-biologisch afval. Door middel van staalnames en bedrijfsaudits controleren we zowel de bedrijfsvoering, de inputstromen, het verwerkingsproces als het eindproduct. We leveren keuringsattesten voor de eindproducten af.

Onderzoek

Vlaco onderzoekt de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van compost en digestaat in onderzoeksprojecten, door het uitvoeren van karakterisaties en het inzetten in demonstraties en op proefvelden.

Marketing en communicatie

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertalen we in promotie en sensibilisering. Vlaco vzw promoot actief compost- en digestaatgebruik in de land- en tuinbouw, in de (openbare) groensector en bij particuliere tuineigenaars. Het gebruik van duurzame recyclageproducten is tenslotte het cruciale sluitstuk in de kringloop. Samen met onze leden werken we aan kwaliteitsvolle producten, op maat van de gebruikers.  

Kringlopen doen we samen

Particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten. Tuinresten en keukenafval zijn bouwstenen in de kringlooptuin. Vlaco promoot het thuiskringlopen via thuiscomposteren, beperken voedselverlies, houden van kippen, gebruik van compost, enz. Samen met de intercommunales leidt Vlaco vrijwilligers op, die op hun beurt de kringloopboodschap verspreiden. Vlaco vzw organiseert met gemeenten en intercommunales vormingen over thuiskringlopen voor iedereen.

Activiteitenverslag

Hier vindt u de link naar ons meest recente jaarverslag: Activiteitenverslag 2020

Ontdek voorgaande edities: 

Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag 2018 

Activiteitenverslag 2019

 

Oudere jaarverslagen kunnen steeds worden opgevraagd.