Insectenhotels maken

Wilde of solitaire bijen hebben geen volk te verdedigen en zullen dan ook niet steken. Je hebt er alle voordeel bij om voor hen nestgelegenheid in je tuin te creëren. Je kan je snoeihout hierin verwerken en de bijen helpen je bij de bestuiving. Ook solitaire wespen vinden hun onderdak in een bijen- of insectenhotel. De wespen helpen je bij de bestrijding van schadelijke insecten, die worden namelijk de voedselvoorraad voor de wespenlarven. 

Solitaire bijen zijn zelfs betere bestuivers dan de honingbij, omdat ze vooral stuifmeel verzamelen en nectar bijna alleen gebruiken voor de eigen energievoorziening.
Solitaire bijen zorgen voor  97% bestuiving. Uit studies blijkt dat één solitaire bij evenveel bloemen bestuift als 120 werksters van de honingbij samen.
Als de bloemen van groot en klein fruit, groenten en andere belangrijke landbouwgewassen niet zouden bestoven worden, zouden zich geen vruchten noch zaden kunnen ontwikkelen en zouden twee derde van de planten op aarde zelfs uitsterven. Meer info in onze gratis folder 'Met insecten op hotel... in de kringlooptuin!'

hoe maak je een insectenhotel