Lerend netwerk van lokale besturen tegen voedselverlies

Het Lerend Netwerk Lokale besturen tegen voedselverlies werd opgericht door OVAM en Departement LNE (de voorloper van Departement Omgeving) en partners VVSG, Vlaco vzw en KOMOSIE (de voorloper van Herwin) en wil lokale besturen ondersteunen en stimuleren bij het regisseren of coördineren van een beleid rond voedselverlies. De organisatie van workshops rond concrete thema’s, waarbij lokale besturen ervaring en praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen; resulteerden in vier dossiers:

• Dossier distributieplatformen voedseloverschotten

• Dossier restorestjes

• Dossier Red de restjes

• Dossier Foodwastebattle

De workshop Men onderschat den overschot: Red-de-restjes! georganiseerd door Vlaco in 2017 voor alle betrokkenen in gemeenten, intercommunales en provincies, lag aan de basis van het dossier Red de restjes.