Bedrijf in de kijker: Biogas De Biezen

De Biezen
Danny Spoormans en Agnes Dockx van Biogas De Biezen

De biogascentrale in Arendonk ontstond in 2009 toen zaakvoerders Danny en Agnes Spoormans-Dockx als landbouwers samen met een partner een oplossing zochten voor hun mestoverschot. Amper twee jaar later volgde een eerste uitbreiding van het bedrijf om de capaciteit te verhogen tot 36.000 ton. In 2013 volgde de uitbreiding tot 60.000 ton input. Sinds 2018 wordt de dikke fractie digestaat na scheiding in de tunnels biothermisch gedroogd. Dit gebeurt onder de naam comevar (compostering mestverwerking Arendonk).

Biogas De Biezen rolde sinds het begin de installatie uit met twee vergistingslijnen (zowel een plantaardige als een mestbehandeling). Hoe kwam dit tot stand? 

We zochten enerzijds een oplossing voor ons mestprobleem bij de varkens en anderzijds was ook de energiekost steeds stijgend. We stonden ook open voor een nieuwe uitdaging en vonden die bij biogas. We hebben het bedrijf opgebouwd van nul tot wat het nu is en daar zijn we best fier op.  

Welk geïnstalleerd vermogen behaalt de installatie? 

Het bedrijf beschikt over 3 vergisters, waarvan één uitsluitend plantaardige stromen bevat en de tweede naast plantaardige, ook dierlijke afvalstoffen en mest. Jaarlijks wordt er tot 60.000 ton input verwerkt, 30.000 ton organisch-biologisch bedrijfsafval afkomstig van agro-voedingsbedrijven en landbouw gerelateerde afvalstoffen enerzijds en 30.000 ton mest anderzijds. Biogascentrale De Biezen is zo in staat om 27.000.000 kW aan groene energie te produceren en dat 24 uur per dag, wat overeenkomt met energie voor 7.500 gezinnen. De afvalstoffen die vooral verwerkt worden zijn graanresten, aardappelzetmeel, varkensmest, uitgepakte voeding en het aanbod van het moment natuurlijk. Dat kan variëren, op voorwaarde dat het conform is. Alle inputstromen moeten voldoen aan de samenstellingsvoorwaarden voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, zoals beschreven in Vlarema. Bovendien mogen de inputstromen geen andere schadelijke stoffen bevatten die een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen inhouden. Hiertoe hebben we een streng acceptatieprotocol opgemaakt, waarbij een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor alle inputstromen.

Hoe verloopt het vergistingsproces bij jullie? 

De omzetting gebeurt via mesofiele vergisting op 38°C gedurende 1 à 2 maanden. Traag afbreekbare producten worden eerst onder gecontroleerde omstandigheden in de hydrolysetanks gebracht waar ze enkele dagen voorvergisten. Samen met de andere producten wordt de voedingsmix dan verpompt naar de reactoren waar het biogas geproduceerd wordt. De 3 vergisters zijn elk 3.200 m³ groot. Door continu te roeren worden schokken in de voeding vermeden en verloopt het proces quasi zonder storingen.

Jullie bouwden in 2018 tunnels voor biothermische droging. Hoe zijn jullie hiertoe gekomen? 

Klopt. Sinds 2018 wordt de dikke fractie na scheiding in de droogtunnels biothermisch omgezet. In die (composteer)tunnels wordt onder invloed van actieve beluchting het biologisch proces van composteren op gang gezet om de dikke fractie droger (= gunstiger voor transport en gebruik) én stabieler te krijgen. Het composteerproces wordt na 4 à 5 dagen tijd, als het materiaal voldoende gehygiëniseerd en gedroogd is, stopgezet en het product wordt afgevoerd. Na iedere batch worden de beluchtingsgoten gereinigd om optimaal te functioneren. Met een handig en op maat gemaakt computerprogramma kan ik zelf de temperatuur en het droge stofgehalte van een batch opvolgen. 

Naar wie zetten jullie af?

Het plantaardig ruw digestaat wordt rechtstreeks afgezet als meststof in de Vlaamse landbouw en wordt als erg interessant ervaren door onze lokale afnemers. Ze hebben goede opbrengsten en komen jaarlijks terug. Het digestaat met mest wordt gescheiden door een centrifuge waarna de dunne fractie met de restwarmte wordt ingedikt om ook rechtstreeks in de landbouw toe te passen. De door ons geproduceerde dikke fractie digestaat – gaat dus eerst nog door de biothermische droogtunnels (composteertunnels) - wordt dan vooral geëxporteerd naar Frankrijk. Plaatselijke landbouwers kunnen steeds bij ons terecht voor de aan- en afvoer van hun mest.

Zijn er recente innovaties? 

We kochten recent een nieuwe vrachtwagen aan waarmee we de biothermisch gedroogde dikke fractie zelf naar Frankrijk kunnen vervoeren. Vooral in de Champagnestreek is er een grote vraag naar fosforrijke organische meststoffen en bodemverbeteraars. Bij de terugrit kunnen organisch-biologische afvalstoffen meegenomen worden uit Frankrijk.
Met onze installatie realiseren we een belangrijk CO2 besparing, ons steentje om de klimaatnormen te bereiken. 

Biogas De Biezen heeft een eigen labo om zowel het proces als de aangeleverde producten te controleren. In dit labo wordt ook van elke geleverde vracht een staal bijgehouden voor de wettelijke controles en kwaliteitszorg. 

 

Meer weten over vergisting en digestaat

Ontdek hier alles over vergisting en digestaat