Buxusrups: hoe het aangetaste materiaal correct afvoeren?

Vorig jaar kampte meer dan de helft van de Vlaamse buxuseigenaars in mei met schade veroorzaakt door de rupsen van de buxusmot. Mits een intensieve opvolging in combinatie met een correct toegepaste beheersing is de buxusmot onder controle te houden. Meer info is te vinden op http://www.sosbuxusmot.be/ 

Bron van nieuwe infectie

Soms is de schade echter reeds te ver gevorderd en dient de aangetaste struik te worden afgevoerd. Deze buxusresten vormen een belangrijke bron van nieuwe infectie van de buxusmot aangezien de eitjes, rupsen en poppen er nog een tijdje op kunnen overleven en de buxusmot zelf ettelijke kilometers vliegend kan afleggen.

Zo snel mogelijk afvoeren

Daarom is het van groot belang dat het buxusafval zo snel mogelijk wordt verwerkt in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.

Aandachtspunten hierbij

Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark. Er zijn echter een aantal aandachtspunten. Op het recyclagepark worden vaak verschillende fracties tuinafval apart ingezameld:

  • Snoeihout
  • Boomwortels, boomstronken
  • Gemengd groenafval

Het is belangrijk dat het buxusmateriaal bij een fractie terecht komt die zeker gecomposteerd wordt, meestal is dit het gemengd groenafval. Snoeihout of boomwortels worden in sommige gevallen verhakseld en als mulchmateriaal gebruikt. Zo is er risico tot verdere verspreiding, want er is geen afdoding van de mot, ei, rups op pop. Bevraag je dus zeker op het recyclagepark in de buurt indien niet duidelijk staat aangeduid waar je jouw aangetast buxusmateriaal kwijt kan.

In gesloten plastic zak of afgedekt vervoeren

Je voert het aangetaste buxusmateriaal best in gesloten plastic zak of afgedekt af. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terechtkomen.

Maximale opslagtermijn van 1 week in periode april-oktober

Het materiaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. Dit betekent dat je jouw buxusresten geen weken in de tuin of in de garage kan laten liggen, maar ook dat ze zo snel mogelijk dienen afgevoerd te worden van het  recyclagepark naar de compostering.

Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval  bedraagt de opslagtermijn op het recyclagepark voor fijn tuinafval maximum 1 week in de periode april - oktober. Ook op de compostering wordt de opslagtermijn best zo kort mogelijk gehouden. Volgens het lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.  

Advies alternatieven

  • Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd.
  • Wie een groen- of gft-container heeft, kan hierin ook kleinere hoeveelheden materiaal kwijt.

Vragen: www.sosbuxusmot.be

Of contacteer onze diensten: info@vlaco.be | T: 015/451 370.