Clopyralid blijkt erg persistent herbicide

Vlaco pleit ervoor om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en de biologische kringloop van bij de bron zo zuiver mogelijk te houden.

Recent stelden we vast dat er bij de kieming van sommige planten een vergroeiing, namelijk een krullen van de bladeren optrad. Deze vergroeiing herstelt zich meestal na verloop van tijd. Verder onderzoek heeft aangetoond dat clopyralid, zelfs in zeer lage concentraties, verantwoordelijk kan zijn voor deze (tijdelijke) vergroeiingen, dit slechts bij enkele plantensoorten.

Wat stelden we vast?

  • De meeste bestrijdingsmiddelen worden snel afgebroken tijdens het composteringsproces. Clopyralid blijkt echter een meer persistent herbicide.
  • Clopyralid is moeilijk opspoorbaar via de klassieke chemische onderzoeken omdat de concentraties van clopyralid in compost zeer laag zijn. Vlaco breidde daarom de kwaliteitsopvolging uit met biotoetsen, dit zijn testen waarbij specifieke planten worden gebruikt om zeer lage concentraties van stoorstoffen te bepalen.
  • De meeste planten ondervinden geen hinder van clopyralid. Twee groentefamilies zijn echter wel gevoelig voor zelfs zeer lage concentraties van deze herbicideresidu’s. De vergroeiingen worden meestal vastgesteld bij tomaat, aardappel, paprika en peper en in de familie van de vlinderbloemigen, bij erwten en bonen. Er wordt soms ook oogstvermindering vastgesteld.
  • Clopyralid wordt ook teruggevonden in paardenmest. De paarden zelf hebben er – net als mensen – geen last van, maar het herbicide wordt ook in het maag-darmkanaal niet afgebroken en komt rechtstreeks in de mest terecht.
  • De concentraties in compost, aangetoond in de biotoetsen, zijn gemiddeld 50 maal lager dan de MRL voor voeding. De MRL of maximale residulimiet, is het maximale toegelaten restgehalte (residu) van een pesticide, biocide of diergeneesmiddel in of op voedingsmiddelen en diervoeders. Voor de volksgezondheid is er geen probleem.

Hoe komt clopyralid in onze biologische kringloop terecht?

Clopyralid is een herbicide dat gebruikt wordt voor o.a. onkruidbestrijding van tweezaadlobbige planten op particuliere gazons, grasvelden, (paarden)weides en graanvelden. Clopyralid is als werkzame stof in verschillende gekende onkruidbestrijders aanwezig. Sinds 2020 is de verkoop en het niet-professioneel gebruik van selectieve herbiciden die minstens één werkzame stof van synthetische oorsprong bevatten, verboden. Het gaat dan vooral om producten met pyridinecarboxyleenzuren en een groep herbiciden met als meest bekende stoffen aminopyralid, clopyralid, fluroxypyren en triclopyr. Ook heel wat professionals zetten vandaag al het gebruik van onkruidbestrijders zo selectief mogelijk in. Tegen 2035 is het de bedoeling dat synthetische pesticiden volledig van het toneel verdwenen zijn. 

Next steps

De kwaliteitsopvolging is uitgebreid met biotoetsen. Verschillende factoren zoals hoge zoutconcentratie, droogtestress, enz.  kunnen echter symptomen, namelijk vergroeiing van de bladeren, veroorzaken. Door het systematisch toepassen van deze biotoetsen bij de compostanalyses verzamelen we meer en meer informatie en zo kunnen we de methode verfijnen. Op deze manier kunnen we garanties blijven bieden voor de kwaliteit van Vlaco-compost.

Daarnaast blijft onze slagzin: voorkomen is altijd beter dan genezen. Vlaco pleit ervoor om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Een duurzame biologische kringloop, dat is de verantwoordelijkheid van iedereen!

__________________________________________________________________________________

Vlaco staat garant voor de duurzame biologische kringloop in Vlaanderen. We werken hiervoor met een duurzaam kringloopmodel waarbij gescheiden inzameling aan de bron, compostering, vergisting en gebruik van compost en digestaat centraal staan. Onze kwaliteitsopvolging gebeurt grondig en is momenteel al zeer uitgebreid, hiermee bekleden wij een voortrekkersrol in Europa. Blijven investeren in onderzoek is één van Vlaco’s pijlers. Hiervoor werken wij o.a. samen met verschillende proefcentra en onderzoeksinstellingen, rollen we jaarlijks demoproeven uit en hebben we verschillende veldproeven lopen.