Compost, de redder van de droogte

“Compost verbetert het vochthoudend vermogen van de bodem”, reageert Vlaco vzw in een persbericht als reactie op de aanhoudende droogte in Vlaanderen.  Met andere woorden, tijdens periodes van droogte zullen met compost behandelde bodems of bodems waar compost is ingewerkt, meer beschikbaar water voor de planten bevatten dan bodems die geen compost hebben gekregen.

Hoger vochthoudend vermogen

Vlaco baseert zich hiervoor onder andere op een langetermijn-studie die is uitgevoerd tussen 2000 en 2010 op een proefveld van Inagro. Tien jaar lang werd deze bodem met compost behandeld. Een jaarlijkse gift van 20 ton groencompost per hectare resulteert in het hoogste vochthoudend vermogen in de bodem, zo blijkt uit metingen van de Universiteit van Gent op dit proefveld (zie grafiek). fg

Om je planten dus meer overlevingskansen te bieden tijdens periodes van droogte, valt het aan te raden je bodem op voorhand te voorzien van compost. Het aanwezige water in de grond zal op die manier optimaal benut worden tijdens periodes met weinig regenval.

Ook in andere lange termijn onderzoeken zoals op het proefveld in Boutersem, waar al 20 jaar lang verschillende compostdosissen toegepast worden, zien we gelijkaardige resultaten.

Infiltratiesnelheid

Vlaco vzw voegt daar nog aan toe dat ook de infiltratiesnelheid met het gebruik van compost fel toeneemt. “Bodems waarbij compost is gebruikt, zijn bij intense regenval opnieuw in het voordeel. De infiltratiesnelheid van grond met compost is immers veel hoger dan onbehandelde grond. Enkel het water dat nodig is, wordt vastgehouden. De rest wordt snel afgevoerd, zodat het land niet blank komt te staan.”

Mulchen

Maar ook als je de bodem niet op voorhand hebt bewerkt met compost, is er nog hoop. Zo kan je de bodem mulchen met compost om uitdroging via verdamping tegen te gaan. Er wordt een stabiele humuslaag gevormd en de bodem kan blijven ademen. De organische mulchlaag zal bovendien fungeren als een bijkomend waterreservoir.

Compost heeft nog andere troeven, zoals  ziekte-onderdrukking, activering van het bodemleven en onkruidonderdrukking. Zeker voor de fruitteelt, de groenteteelt en de boomkwekerij is dit een belangrijke boodschap.

Artikel in Proeftuinnieuws: Compost de redder van de droogte

Artikel op Vilt.be: Vlaco roept op tot stimulerend compostbeleid

Artikel op Landbouwleven: Compost buffert tegen droogte

Bijlagen