Compost- en digestaatproducten in de kijker | Vlaco's demoproeven

Vlaco rolde in het verleden reeds enkele malen praktijkproeven uit met Vlaamse openbare groendiensten. In 2017 waren dit nog demoproeven met composten, gedroogd digestaat-pellets en Vlaco-potgrond, uitgevoerd bij 5 gemeenten.

De demoproeven in 2018 verschilden van vorige edities wegens enerzijds focus op moestuin-projecten en anderzijds de eerste tests met Vlaco-fertil – een gepelletiseerd en opgezakt gedroogd digestaat – en met moestuincompost. Dit zijn 2 veelbelovende productdifferentiaties waarop Vlaco wil inzetten de komende jaren.

Het opzet van Vlaco’s demoproeven is steeds de toepassingsmogelijkheden van de (nieuwe) producten van onze sector demonstreren en stimuleren, alsook, door terugkoppeling van de evaluaties naar de Vlaco-leden, hun producten nog verder optimaliseren. Aan alle deelnemers werd gevraagd om een tussentijdse en een finale evaluatie te maken en ook foto’s te nemen van de circa 6 maanden durende proef (april-september).

Overzicht van de Vlaco producten per deelnemer

Overzicht van toepassing Vlaco-producten per deelnemer


Resultaten demoproeven 2018       

Naar resultaten toe was het dus uitkijken naar de ervaringen met niet alleen groencompost maar ook Vlaco-fertil – een gepelletiseerde mix van gedroogd digestaat (98 %) en vinasse (2 %) – en moestuincompost – een samenstelling van compost en gedroogd digestaat.
 
Vlaco fertil

Etiket Vlaco-fertil-zak

 

De proef op de som: vergelijkend onderzoek tijdens demoproeven

  • De tuiniers vergeleken met ervaringen in het verleden en/of met perceelstukken waar geen compost en/of Vlaco-fertil was gebruikt. Over het algemeen bleek zeer duidelijk dat waar compost en Vlaco-fertil was gebruikt de blad-/bloemkleur beter scoorde, en er ook veelal een betere, vollere plantgroei was. Voor de standplaatsverrijking met compost rond pas aangeplante bomen (Acer) bleek, ondanks de grote droogte, geen enkele uitval.
  • Het gecombineerd effect van bodemverbetering en bemesting door de compost en/of Vlaco-fertil, en daardoor een merkelijk grotere resistentie tegen een droge zomer, bleek dit jaar het meest in het oog springend. Men zag een veel grotere uitval bij niet behandelde groenten of fruitsoorten en zelfs het spontaan verder uitzaaien van met Vlaco-fertil bemeste vaste planten. 
  • De eerste ervaringen met de moestuincompost liggen in dezelfde lijn: bij de tuinier in kwestie was, niettegenstaande de droogte, een zeer goede bladkleur en groei van de planten zichtbaar en geen enkel verlies aan planten.

Japanse wijnbes vergelijking demoproeven
Blad Japanse wijnbes (links met Vlaco-fertil, rechts zonder)

 

Meer weten over digestaatgebruik?

Ontdek meer over digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018