Europese en Vlaamse steun voor relance in pipeline

Om de schade van de coronapandemie te verlichten en het herstel van de Europese economie snel op gang te brengen heeft de Europese Commissie eind mei 2020 een groot herstelplan voor Europa voorgesteld dat door de EU-leiders werd aanvaard. De definitieve goedkeuring en noodzakelijke rechtshandelingen dienen nu te volgen door het Europees Parlement en vervolgens de lidstaten.

Vlaanderen zette bovenstaande initiatief kracht bij door ook 4,3 miljard euro aan middelen opzij te zetten en focus-sectoren te definiëren voor haar relanceplannen. Dit is aangekondigd in de septemberverklaring van de Vlaamse Regering. Hierbij zouden onder andere vergroening transport, landbouw (versterking VLIF-investeringen), investeringssteun hernieuwbare energie (PV, wind, warmtenetten) en overige bio-economie-items (o.a. biogas-productie) getargeted worden. Indien u ideeën hebt om in dit kader een project in te dienen, kan u contact opnemen met Vlaco voor verdere info.

Voor deze Europese en Vlaamse middelen vroeg de Vlaamse overheid reeds input bij diverse stakeholders over mogelijke, concrete opties in onder meer de sector van de bio-economie en recyclage. Voor de Europese middelen dient de Vlaamse Regering vóór april 2021 een definitief voorstel in te dienen om aanspraak te kunnen maken op een deel van de voor België maximaal beschikbare 5 miljard euro Europese relance-steun – middelen die binnen de drie jaar toegekend zouden moeten zijn.