Innovatief gebruik van zeefoverloop in de aardbeiteelt

Aardbeien die in volle grond gekweekt worden, worden meestal bedekt met plastic: zo vermijd je onkruid én de plastic zorgt voor een warme en vochtige bodem. Alleen heeft plastic een groot nadeel: het is allesbehalve ecologisch. En daar wou het Proefcentrum voor Fruitteelt in Sint-Truiden wat aan doen.

Het Proefcentrum begon twee jaar geleden aan een innovatief, demonstratief project waarbij zeefoverloop gebruikt wordt in de vollegrond aardbeiteelt. Met dit type onderzoek mikt het proefcentrum op een sterke wisselwerking tussen onderzoeker en telers.

Het onderzoek van Nicole Gallace maakt slim gebruik van enkele bestaande en innovatieve technieken. Er is een teeltrotatie met niet-kerende bewerking, waarbij de helft van de percelen ruimte biedt voor aardbeiteelt, terwijl op de andere helft een groenbemestersmix (negen soorten groenbemesters) groeit. Beide teelten gebeuren op ruggen zonder plastic, waarbij de geulen tussen deze ruggen – die dienen als wandelpaden – gevuld zijn met zeefoverloop. Deze zeefoverloop blijft gedurende zes jaar in deze geulen aanwezig, waardoor deze zeefoverloop verteert. Tussen de aardbeienplanten wordt de laag zeefoverloop afgedekt met een mulchlaag van stro. Het deel van de percelen met groenbemesters wordt tweemaal per jaar gemaaid en dit maaisel kan dan weer gebruikt worden als mulchlaag bij de aardbei. De rijpaden langs de percelen zijn beplant met een bloemenmix.

Teelt    Teelt

De proef loopt ondertussen twee jaar en de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Niet alleen was de onkruiddruk lager, er waren ook positieve effecten op het bodemleven. Door de verdere vertering van de zeefoverloop ter plaatse steeg de microbiële biomassa op het perceel met wel 300 %.

Deze manier van telen is circulair, ecologisch, kostenarm én efficiënt. Het zeefoverloop moet eenmalig aangekocht en toegediend te worden, men heeft zo’n 400 m³/ha nodig. Het maaisel van het onderdeel met groenbemesters blijft op hetzelfde perceel en kan gebruikt worden als mulchmateriaal, wat de erosiegevoeligheid en waterhuishouding in de bodem verbetert. De onkruiddruk is lager, mede omdat het zeefoverloop gecomposteerd en dus gepasteuriseerd is, wat ervoor zorgt dat men minder (chemische) bestrijdingsmiddelen moet gebruiken. Daarnaast moet het perceel minder bereden worden, wat ook weer kostenefficiënter is én de bodem minder verstoort. Zo verkrijgt men een mooie, biodiverse beplanting en bodembedekking zonder gebruik van plastic.