Knolcyperus overleeft professionele compostering niet

Professionele compostering zorgt voor afdoding van ziekteverwekkers en voor afbraak van onkruiden en onkruidzaden (hygiënisatie). De voorwaarden zijn dat het composteringsproces goed verloopt en dat de nodige hygiënemaatregelen worden gehanteerd. Dit wordt via een wettelijk verplicht certificeringssysteem gecontroleerd via bedrijfsaudits en onafhankelijke monstername en analyse van het eindproduct. Vlaco is een door de Vlaamse minister van Leefmilieu erkende certificeringsinstelling. Bij Vlaco-gekeurde compost heb je zekerheid dat de voorwaarden zijn gerespecteerd. Bij niet-professionele compostering (thuiscompostering, boerderijcompostering) is er geen externe controle op de hygiënisatievoorwaarden. Deze compost kan en mag dan ook niet vrij verhandeld worden.

Onkruidzaden en plantenziekten maken geen schijn van kans

Tijdens het composteringsproces zijn steeds voldoende hoge temperaturen gedurende voldoende lange tijd gehanteerd. Onkruidzaden of wortelknolletjes, maar ook de meest robuuste plantenziekten maken hierdoor geen kans. De voorwaarden zijn trouwens strenger dan de voorwaarden tot hygiënisatie voor dierlijke risico’s. Vlaco controleert op strenge afdodingsvoorwaarden voor plantpathogenen, namelijk deze voor Tabaksmozaïekvirus, één van de moeilijkst af te doden plantenziekten -  zoals opgenomen in de vereisten van het Algemeen Reglement van de Certificering - wat als wettelijke verplichting is opgenomen in het kader van VLAREMA (bevoegde overheid: OVAM).

Hygiënisatie voortdurend gecontroleerd tijdens audits

De hygiënisatie wordt tijdens de audits steeds gecontroleerd. De composteerder registreert voor iedere compostbatch de temperatuur om deze hygiënisatie aan Vlaco te kunnen aantonen. De voorwaarden in het reglement van certificering zijn zowel voor groencompost als gft-compost streng op vlak van minimum temperatuur en vochtgehalte. Voor groencompost met een keuringsattest geldt:

  • Minimum 10 weken verblijftijd bij minimum 45 °C, waarvan minstens 4 dagen bij minimum 60 °C of 12 dagen bij minimum 55 °C .
  • Minstens 4 keerbeurten of bewerkingen die het materiaal mengen en homogeniseren
  • Het vochtgehalte wordt afhankelijk van het organische stofgehalte op peil gehouden: minstens 30 – 40% vocht tijdens de eerste 10 weken van het composteringsproces.

Voor gft-compost met een keuringsattest geldt een minimale verblijftijd van 6 weken bij minimum 45°C. Ook bij gft-compost gelden minimale procesomstandigheden. De compostproducenten noteren de procesomstandigheden nauwkeuring en Vlaco controleert deze tijdens de audits.

Deze tijd-temperatuur combinaties zijn ruim voldoende om ook afdoding van knolcyperus  te garanderen. Voor het vastleggen van de wettelijke hygiënisatievoorwaarden werd een beroep gedaan op het onderzoekswerk van Dr. Jaak Ryckeboer: doctoraatsthesis ‘Biowaste and yard waste composts: microbiological and hygienic aspects – suppressiveness to plant diseases’. Op basis van deze bevindingen werden afdodingsvoorwaarden opgesteld voor Tabaksmozaïekvirus, die voldoende streng zijn om ook resten van knolcyperus af te doden.

Kies je dus voor gekeurde groencompost of gft-compost, dan zit het goed!