Meer en makkelijker afval sorteren met nieuwe gft-regels

De meeste Vlaamse burgers zijn al lang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Jaarlijks sorteren Vlamingen ongeveer 268000 ton gft-afval dat huis-aan-huis opgehaald wordt. Die selectieve inzameling is een belangrijk onderdeel van het succesvolle Vlaamse afval- en materialenbeleid. Van het afval wordt compost, een ideale bodemverbeteraar, gemaakt en bovendien kan er nog groene energie uit gewonnen worden. Vanaf 1 januari 2019  worden de sorteerregels van gft-afval aangepast. Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas, … mogen vanaf dan ook bij het gft-afval. Deze afvalstoffen mochten na de BSE-crisis en de Europese verordening dierlijke bijproducten uit 2002 niet langer bij het gft-afval.

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met de huidige verwerkingsmogelijkheden in onze composterings- en vergistingsinstallaties geen risico’s verbonden zijn aan het verwerken van deze afvalstroom. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt. Opgelet: voor thuiscompostering blijven de sorteerregels ongewijzigd. 


Wat verandert er aan de sorteerregels voor gft-afval?
Vanaf 1 januari kunnen volgende afvalstoffen extra worden toegevoegd aan het gft-afval:

  • keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig);
  • vlees- en visresten;
  • schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen);
  • vaste zuivelproducten (bv. kaas);
  • eieren, eierschalen;
  • mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn...).

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Deze regels zijn uiteraard alleen van toepassing voor regio’s met gft-inzameling. Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige sorteerregels.

Nog veel potentieel voor selectieve inzameling

Europa en Vlaanderen zetten volop in op een circulaire economie waarbij afvalstoffen grondstoffen worden. Elke schakel in dit proces telt. De burgers hebben hierin een erg belangrijke rol, zij zamelen zuiver gft-afval in, van aan de bron. Verontreinigingen als plastics, metalen, glas, enz. horen niet thuis bij het gft. In het plan Huishoudelijke Afvalstoffen 2016-2022, identificeerde de OVAM drie stromen waar de volgende jaren nog ruimte voor verbetering is in het reeds zeer succesvolle recyclagebeleid: kunststoffen, textiel en organischbiologisch afval. Meer dan 20% van de huisvuilzak van de Vlaming bestaat uit organischbiologisch afval. Deze maatregel draagt dus rechtstreeks bij tot het reduceren van het restafval. 

VLACO-sorteerwijzer wijst de weg

In samenwerking met de OVAM ontwikkelde VLACO een handige gft-sorteerwijzer die er voor zorgt dat we voortaan nog meer uit de biologische kringloop halen. De sorteerwijzer wordt bezorgd aan alle Vlaamse intercommunales, zodat zij vanaf 1 januari 2019 alle Vlamingen correct kunnen informeren. Zie onderaan deze pagina uitgeschreven wat vanaf 2019 wél en wat niet bij het gft-afval mag én de vereenvoudigde visualisatie ervan via de sorteerwijzer. 

 

 

Bijlagen