Overzicht jaarverslag Vlaco vzw 2020

Activiteitenverslag Vlaco 2020

2020 was een uitzonderlijk jaar. Voor alle sectoren, en ook voor de onze. Toch bleef iedereen binnen de biologische kringloop aan de slag. Mede dankzij onze leden bleef de selectieve inzameling en kwaliteitsvolle verwerking van het bioafval gegarandeerd en eens te meer is gebleken dat dit een onmisbare schakel is in het dagelijkse leven.

In 2020 is er in Vlaanderen bijna 4 miljoen ton input verwerkt in de biologische verwerking. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van 2019. Door de eerste lockdown en de tijdelijke sluiting van de recyclageparken explodeerde de selectieve inzameling van gft-afval. In de groencompostering worden er minder tonnen groenafval aangevoerd en dat zet zich verder in de zomerperiode. Dan komen er wel grote volumes binnen, maar het is droog materiaal, dus de tonnages zijn laag. In de co-vergisting is er een verschuiving in de afvalstoffen en moet beroep gedaan worden op de voorraad energiemaïs. Al bij al kan de sector zich echter goed herpakken. De afzet van compost kende in 2020 een groei in bijna alle afzetmarkten en bij vergisting zien we een verschuiving naar meer, maar minder ver doogedreven, nabehandeling. 

Vlaco bracht het 2de Restjeskookboek uit met meer dan 60 verrassende en superlekkere oplossingen om drankrestjes om te toveren tot heerlijke, nieuwe gerechten. We maakten met het lesaanbod de switch naar een erg gesmaakte online aanpak. Dit is zeker een blijver voor de toekomst.

Daarnaast bleef Vlaco actief als medetrekker van verschillende Vlaamse en Europese onderzoeksprojecten aangaande de biologische kringloop. Onder andere in het Vlaanderen Circulair Project UNIR dat in 2020 afliep, en als doel had spuiwater van chemische luchtwassers gekender en geliefder maken bij Vlaamse landbouwers. Ook is er het Interreg project Soilcom waar Vlaco met andere Europese landen samenwerkt om compost op maat voor de tuinbouw en de sierteelt te ontwikkelen. Vlaco is ook betrokken bij het project C-Martlife (‘Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment’) dat loopt over de periode 2020-2027. Het is een LIFE-Integrated Project (IP) waarbij OVAM Europese steun krijgt om samen met verschillende partners hun beleid te realiseren. De concrete doelstelling van C-Martlife is de reductie in restafval, zowel van huishoudelijk als gelijkgesteld restafval. 
 

>> Ontdek hoe Vlaco 2020 beleefde en lees meer over deze – en andere – topics in het online jaarverslag van 2020 … in blogformaat! 

 

>> Benieuwd naar onze voorgaande jaarverslagen? Je vindt ze hier.