Selectieve inzameling en verwerking in 2021 in cijfers

In 2021 is er in Vlaanderen ruim 3,5 miljoen ton input verwerkt in de biologische verwerking. Dit is aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren en is grotendeels te wijten aan het (tijdelijk) sluiten van enkele grote co-verweringsinstallaties en de onzekerheid omtrent het handelingskader voor onder andere PFAS. In de gft- en groencompostering is er dan weer respectievelijk 6% en 11% meer verwerkt dan in 2020.

Meer gft- en groenafval verwerkt in 2021

In 2020 noteerden we een stijging in de gft-verwerking van 10%, in 2021 doen we daar nog eens 6% bovenop. In 2021 is er 315.000 ton gft-afval, bijna 75.000 ton groenafval en 21.000 ton organisch-biologisch bedrijfsafval verwerkt in de gft-compostering. Dat maakt in totaal 411.000 ton afval verwerkt tot gft-compost, ten opzichte van 389.000 ton in 2020.

De verwerkingscapaciteit staat over het algemeen vooral op de piekmomenten (maart-juni) sterk onder druk. Net als in 2020 hebben de gft-verwerkers in 2021 daarom de handen in elkaar geslagen om het gft-afval op een kwaliteitsvolle manier te kunnen verwerken. Er is echter duidelijk nood aan bijkomende gft-verwerkingscapaciteit.

De groencompostering zat de afgelopen jaren in de lift. In 2020 hebben we een kleine terugval gezien, maar in 2021 is er weer 30.000 ton groenafval meer verwerkt dan in 2019. Op de groencomposteringen in Vlaanderen is er in 2021 bijna 675.000 ton groenafval verwerkt. Samen met de 75.000 ton groenafval die in de gft-compostering is verwerkt, betekent dit dat er vorig jaar bijna 750.000 ton groenafval is verwerkt in Vlaanderen. Voorspellingen rond aanbod en verwerking van groenafval blijven echter riskant. Het weer heeft een belangrijke impact. In 2021 kenden we eerder een natte zomer, waardoor er meer groenafval is ontstaan en het ook zwaarder woog.

Als we alles samentellen, werd zo in Vlaanderen vorig jaar meer dan 1,1 miljoen ton biologisch afval in de compostering verwerkt.

Figuur 1: Evolutie verwerkte hoeveelheden per inputstroom voor de periode 1989-2021
Figuur 1: Evolutie verwerkte hoeveelheden per inputstroom voor de periode 1989-2021

 

Co-vergisting kent een terugval

In 2021 is er in totaal  2,1 miljoen ton input verwerkt in de co-vergistingsinstallaties: 1,4 miljoen ton afval, 520.000 ton mest en 170.000 ton energiegewassen. Ten opzichte van 2020 is er zo 5% minder biologisch afval en zelfs 15% minder mest vergist. Dit is deels te wijten aan het (tijdelijk) sluiten van enkele co-vergistingsinstallaties. Echter, er was in 2021 ook grote onzekerheid over het handelingskader voor niet-genormeerde parameters, waaronder PFAS. Dit heeft ertoe geleid dat vorig jaar minder afvalstoffen werden aanvaard.

Capaciteit in biothermisch drogen van mest en afval sterk gereduceerd

De capaciteit in biothermisch drogen is in 2021 quasi gehalveerd door het wegvallen van één grote biothermische droging. Deze heeft zich vorig jaar namelijk toegelegd op enkel de verwerking van mest. In 2021 is zo in totaal 50.000 ton afval en 280.000 ton mest verwerkt in biothermische droging in Vlaanderen.