Selectieve inzameling en verwerking in cijfers

verwerking in cijfers web

In 2019 is er in Vlaanderen meer dan 3,7 miljoen ton input verwerkt in de biologische verwerking. Dit is bijna 300.000 ton meer dan in 2018. Er is zowel een stijging in de verwerking van gft-afval, groenafval, organisch-biologisch afval als mest. De verwerkte hoeveelheid energiegewassen is gedaald.

Verdere schaalvergroting in de vergistingssector

De vergisting door landbouw- en industriële vergisters is goed voor de verwerking van 2,1 miljoen inputstromen. Ook in de compostering is er bijna 1 miljoen ton verwerkt, en in het biothermisch drogen ruim 582.000 ton.

Ten opzichte van 10 jaar terug zien we voor 2019 dat er meer dan 2,5 keer zoveel is verwerkt in de co-verwerking. Dit kan deels verklaard worden door de toename van het aantal vergisters (in 2010 waren er 29 vergisters ten opzichte van 37 vergisters in 2019). Maar er is zeker ook sprake van schaalvergroting in de Vlaamse vergistingssector. 

Input in biologische verwerking in 2019
Figuur 1. Input in biologische verwerking in 2019

 

Kleine stijging in compostering gft-afval

In de gft-verwerking is een kleine stijging te merken. Enerzijds is er iets meer gft verwerkt ten opzichte van voorgaande jaren, nl. 266.000 ton in 2019 ten opzichte van 252.000 ton in 2018. Anderzijds is er in de gft-compostering ook bijna 67.000 ton groenafval gecomposteerd en bijna 11.000 ton organisch-biologisch bedrijfsafval. In totaal is de gft-verwerking in 2019 goed voor 344.000 ton input.

Verwerkte hoeveelheden per inputstroom over de periode 1989-2019
Figuur 2. Verwerkte hoeveelheden per inputstroom over de periode 1989-2019

 

Compostering groenafval stijgt jaar na jaar

Compostering van groenafval blijft stijgen. In 2019 is er ruim 645.000 ton groenafval op de groencompostering verwerkt. De selectieve inzameling van groenafval door lokale besturen vertoont eerder een dalende trend. De cijfers bevestigen dat er op de groencompostering meer en meer aanvoer is van bedrijven, zoals bijvoorbeeld tuinaannemers. Als we ook het groenafval dat in de gft-compostering wordt verwerkt meetellen, dan is er in 2019 ruim 712.000 ton groenafval gecomposteerd.

Compostering stijgt jaar na jaar
Figuur 3. Evolutie van de inzameling van groenafval door lokale besturen ten opzichte van de verwerking van groenafval, over de periode 2008-2019

 

Verwerking mest in biothermische droging en verwerking biologisch-organisch afval nemen toe, hoeveelheid vergisting blijft stabiel

De verwerking van mest onder kwaliteitsopvolging neemt verder toe in de biothermische droging. In de vergisting blijft de hoeveelheid ongeveer stabiel ten opzichte van 2018. In totaal is er in 2019 ruim 1,1 miljoen ton mest verwerkt in vergisting en biothermisch drogen. De verwerking van organisch-biologisch bedrijfsafval blijft toenemen. In 2019 is er in totaal bijna 1,5 miljoen ton organisch-biologisch bedrijfsafval verwerkt in vergisting, compostering en biothermisch drogen samen.

Tabel 1: Totale input biologische verwerkt in 2019

biologische verwerking in Vlaanderen
 

> Ontdek hier meer over vergisting en compostering in Vlaanderen. 

 

>> Terug naar het jaarverslag 2019