Selectieve inzameling en verwerking in cijfers

Selectieve inzameling en verwerking in cijfers

Minder groenafval, meer gft-afval verwerkt in 2020

In de eerste lockdown in 2020 werden de recyclageparken tijdelijk gesloten, van half maart tot begin april. Het weer was mooi en iedereen ging massaal aan de slag in keuken en tuin. Dit leidde tot een enorme piek in het gft-afval. Dat zien we in de verwerkingscijfers: in 2020 is er 291.000 ton gft verwerkt, ten opzichte van 266.000 ton in 2019. Dit is een stijging van 10 % op jaarbasis, maar op de piekmomenten in maart en april  2020 werd er 2 tot 3 maal meer gft ingezameld en aangevoerd op de compostering dan in een ‘normaal’ jaar. De gft-verwerkers in Vlaanderen hebben de handen in elkaar geslagen om dit gft-afval op een kwaliteitsvolle manier te kunnen verwerken. Het was kantje boordje. Maar naar eind mei stabiliseerde de situatie zich geleidelijk.

De lockdown in het voorjaar, en vooral de sluiting van de recyclageparken, had tot gevolg dat er minder groenafval op de groencompostering terecht kwam. In 2020 is er bijna 690.000 ton groenafval verwerkt, ten opzichte van ruim 712.000 ton in 2019. Vermoedelijk is dit verschil niet enkel aan de lockdown te wijten, maar ook aan de droge zomer. De composteringen gaven aan wel grote volumes groenafval binnen te krijgen, maar het gewicht was erg laag. 
Als we de aanvoercijfers per maand van het jaar 2020 vergelijken met het jaar 2019 zien we dat er in de maanden maart tot en met augustus in 2020 opvallend minder groenafval is aangeboden (zie Figuur 2). In de eerste maanden kan dit gelinkt worden aan de lockdown, maar later begint zeker ook de droge zomer een rol te spelen. In juni en juli lijkt het aanbod terug aan te trekken, maar in augustus is er opnieuw opvallend minder groenafval. 

Figuur 1.	Evolutie verwerkte hoeveelheden per inputstroom voor de periode 1989-2020
Figuur 1. Evolutie verwerkte hoeveelheden per inputstroom voor de periode 1989-2020

 

Figuur 2.	Vergelijking aanbod groenafval op de groencomposteringen per maand voor 2019 en 2020
Figuur 2. Vergelijking aanbod groenafval op de groencomposteringen per maand voor 2019 en 2020


Co-vergisting blijft groeien

In 2020 is er ruim 2.3 miljoen ton input verwerkt in de co-vergistingsinstallaties. Zowel de hoeveelheid bioafval, als de hoeveelheid mest en energiegewassen is toegenomen. 
In maart en april 2020 wordt er door de lockdown minder bioafval aangevoerd. De productie in de voedingsbedrijven is verlaagd, horeca is weggevallen, ook het supermarktafval vermindert in het begin van de lockdown en er is minder aanvoer uit de buurlanden. Begin juni wordt de situatie problematisch. Amper 1/3 van de installaties draait op dat moment op vollast. De sector is verplicht om beroep te doen op duurdere stromen en de voorraad energiemaïs. Dat laatste blijkt ook uit de verwerkte hoeveelheden. Er was de laatste jaren toch wel min of meer een trend om minder energiegewassen te verwerken. In 2020 zien we echter opnieuw een stijging, een toename met 15 % ten opzichte van 2019. Al bij al heeft de sector zich dus goed herpakt. In 2020 heeft de co-vergisting ruim 1.5 miljoen ton bioafval verwerkt. Dit is 6.5 % van de totale primaire productie aan bedrijfsafval.

Toename verwerking bioafval in biothermisch drogen

De hoeveelheid bioafval in het biothermisch drogen is quasi verdubbeld in 2020 ten opzichte van 2019. Er is 64.000 ton bioafval verwerkt samen met 540.000 ton mest.

Figuur 3.	Input per verwerkingstechnologie in 2020.
Figuur 3. Input per verwerkingstechnologie in 2020.

 

>> Terug naar het jaarverslag 2020