Uitbreiding gft-definitie

Eén van de acties van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Vergelijkbaar bedrijfsafval voorziet in de uitbreiding van de gft-fractie met dierlijke bijproducten. Samen met de OVAM bereiden we momenteel de implementatie van deze uitbreiding voor in overleg met de gft-verwerkers. 

De aanpassing van de gft-definitie is voorzien voor 1 januari 2019. Een wijzigingsvoorstel voor Vlarema werd op 19 juli een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. De aanpassing van de gft-definitie maakt hier deel van uit, evenals de overgangsregeling voor de registratie van inzamelaars en vervoerders van gft-afval.

Let op: in sommige gemeenten wordt ook groenafval opgehaald. Hiervoor gelden uiteraard andere regels

 

Sorteren van gft-afval wordt nog makkelijker
Een groot deel van de Vlaamse burgers is al jarenlang vertrouwd met de selectieve inzameling van gft-afval. Mede daardoor slaagt Vlaanderen erin om de hoeveelheid restafval laag te houden. De sorteerregels voor gft-afval zijn, na al die jaren, aan herziening toe. Materialen zijn van samenstelling veranderd, ook de inzichten in de verwerking van gft zijn veranderd. Tot op heden is dierlijk materiaal, vlees- en visresten, niet toegelaten in het gft-afval. Uit onderzoek blijkt echter dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van deze afvalstroom, zodat de inzameling van gft-afval uitgebreid kan worden met de fractie keukenafval. Dit laat toe om de sorteerregels sterk te vereenvoudigen zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt. Opgelet: voor thuiscompostering breiden  de sorteerregels niet uit.  

Wat verandert er aan de sorteerregels voor gft-afval?
Vanaf januari 2019 kunnen volgende afvalstoffen extra worden toegevoegd aan het gft-afval:

 • keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk)
 • vlees- en visresten
 • schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen)
 • vaste zuivelproducten (bv. kaas),
 • eieren, eierschalen
 • mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn...)

Opgelet
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige sorteerregels, behalve dat we ook hier adviseren om geen theezakjes en koffiepads meer thuis te composteren (om dezelfde reden)..

Concreet
Wat mag er WEL bij het gft afval

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen 
 • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 • Broodresten
 • Koffiedik, papieren koffiefilter
 • Papier van keukenrol
 • Noten, pitten
 • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
 • Vaste zuivelproducten
 • Eieren, eierschalen
 • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)
 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
 • Mest van kleine huisdieren

Wat mag NIET bij het gft afval

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • Theezakjes en koffiepads
 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval
 • Dierenkrengen
 • Schelpen van mosselen, oesters, …
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand 
 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • Stof uit de stofzuiger 
 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
 • Aarde en zand
 • Kurk
 • Asresten, houtskool
 • Plastiek, glas, metalen
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken 
Bijlagen