VLAAMS KRINGLOOPMODEL INSPIREERT EUROPA

Het Europees Parlement heeft zonet de nieuwe doelstellingen voor het afvalbeleid in Europa goedgekeurd. Tegen 2030 moet minstens 70 procent van het afval van huishoudens en bedrijven in de EU gerecycleerd worden. Voor verpakkingsmateriaal zoals karton of plastiek wordt de lat zelfs op 80 procent gelegd. En nog maar 5 procent van het afval mag in vuilnisbelten grond gestort worden.

“Het Vlaamse kringloopmodel inspireert Europa en dat kan ons milieu en onze economie enkel ten goede komen”, zegt de milieu-expert van de N-VA, Mark Demesmaeker. Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Lieve Wierinck (Open VLD) roemen de Vlaamse koppositie in Europa inzake recyclage en afvalverwerking.  Bart Staes (Groen) is verheugd dat gewerkt wordt aan een 'ernstig beleid over voedselverspilling' en  Kathleen Van Brempt (sp.a) tenslotte, vraagt een 'flankerend beleid: “Producten moeten langer meegaan en gemakkelijk repareerbaar, herbruikbaar en recycleerbaar zijn.”

Volgens Demesmaeker tonen deze doelstellingen aan dat Europa het klassieke wegwerpmodel eindelijk inruilt voor een duurzaam kringloopmodel. “Het kringloopmodel herwerkt afval tot grondstoffen en maakt Europa minder afhankelijk van andere continenten in zijn grondstoffenbeleid. Vandaag produceert elke Europeaan gemiddeld 5 ton afval, wat het gewicht is van een Afrikaanse olifant. Hallucinant. Overigens recycleren we in Europa daarvan slechts een derde, terwijl Vlamingen al 70% van hun huishoudelijk afval recycleren. Vlaanderen toont dus aan de rest van Europa hoe het wel kan én moet. Ik ben blij dat ik als onderhandelaar dat Vlaams ambitieniveau naar het Europees niveau heb kunnen tillen.”

Overigens zullen alle lidstaten één unieke meetmethode moeten gebruiken om de recyclagecijfers te berekenen. In Europa worden vandaag maar liefst vier verschillende methodes gebruikt. Eén uniforme manier van meten zal er voor zorgen dat landen hun verantwoordelijkheid niet langer kunnen ontlopen.

Naast de stevige ambities op het vlak van recyclage, wil het Europees Parlement ook ernstig inzetten op voedselverspilling. Tegen 2030 wil ze het voedselafval halveren.

Het Europarlement gaat met deze cijfers verder dan de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie. Nu volgen onderhandelingen met de lidstaten, die de EU-voorstellen al te verregaand vonden. Uiteindelijk moeten het parlement en de lidstaten een akkoord vinden.

Demesmaeker beschouwt dit pakket aan doelstellingen als ambitieus, maar erg noodzakelijk. “Ik hoop dat de lidstaten tijdens de komende onderhandelingen niet knagen aan dit ambitieniveau. De afvalberg groeit en onze grondstoffen verdwijnen. Als de rest van Europa Vlaanderen niet volgt, dan schiet het zichzelf in de voet.”

kringloopmodel