Vlaco-videoreeks over duurzame Vlaamse bemestingsinitiatieven in Europees kader

Vlaco videoreeks over duurzame Vlaamse bemestingsinitiatieven

In kader van het Nutriman-project realiseerde Vlaco een videoreeks over duurzame Vlaamse bemestingsinitiatieven. 

Hoofdpersonages in de videoreeks zijn Vlaamse vergisters, composteerders, landbouwers en loonwerkers. Zij getuigen over innovatieve bemestingsinitatieven, geboren én ingezet op Vlaamse bodem. 

Voor wie werd de videoreeks gerealiseerd? 

De Vlaco-videoreeks werd vooral gemaakt met de doelgroep landbouwers voor ogen. Enerzijds de Vlaamse akkerbouwer, anderzijds zijn Europese collega. Want via het consortium Nutriman wordt deze videoreeks over Vlaamse duurzame meststrategieën in heel Europa ter beschikking gesteld. Vlaco mikt vooral op de Vlaamse landbouw.  

Een duurzame bemestingsstrategie, mét digestaat

De gecertificeerde organische meststof digestaat is het eindproduct dat uit een vergistingsproces ontstaat. In Vlaanderen zijn er zo'n 40-tal vergisters actief die organisch-biologisch afval vergisten, al dan niet in combinatie met mest of energiegewassen. Het ruw digestaat dat uit de vergister komt, is een nat product dat net als drijfmest uitgereden kan worden op landbouwgrond. Om de afzetmogelijkheden te verbreden, behandelen heel wat Vlaamse vergisters het ruw digestaat nog na. Dit kan via scheiding, biologische zuivering, drogen, filtratie, indikken, ... Digestaat is dus niet één product met een vaste samenstelling. In de videoreeks belichten we enkele specifieke nabehandelingen ervan. 

Vlaamse state-of-the-art compostering met voorvergisting genereert duurzame bodemverbeteraar én energie

Daarnaast komt ook intercommunale IOK Afvalbeheer aan bod. Naast duurzame gft-compost, produceren zij in hun nieuwe installatie ook biomethaan, dat zij injecteren op het aardgasnet. Het eindproduct compost heeft, als duurzame bodemverbeteraar, heel wat troeven in de hand voor de landbouwer. Compost is een bodemverbeteraar, gebruikt omwille van het hoge gehalte organische stof en  diverse nutriënten die langzaam ter beschikking komen. De Vlaamse professionele composteringen behoren tot de meest gemonitorde en geapprecieerde in Europa. Met zijn innovatieve proces vangt IOK Afvalbeheer 2 duurzaamheidsvliegen in 1 klap. 

Ontdek de 5 video’s over Vlaamse duurzame bemestingsinitiatieven hieronder

1.    Dunne fractie digestaat en effluent (Agrogas)

Landbouw- en loonbouwbedrijf Dries-Prinse uit Geel gaat actief aan de slag met effluent en dunne fractie digestaat van buurman Agrogas voor al hun gewassen: gras, maïs, grasklaver en aardappelen. Boerin Tieneke vertelt waarom zij deze duurzame meststrategie toepassen.

2.    Ammoniumsulfaat van chemische luchtwasser (Biogas Bree) 

Innovatieve akkerbouwer Maarten Snijkers uit Kinrooi bemest maïs en gras bij met ammoniumsulfaat-houdend spuiwater. Dit product is afkomstig van de chemische luchtwasser van biogasinstallatie Biogas Bree en is een erkend alternatief voor kunstmest. Maarten Snijkers neemt onmiddellijk na de eerste toediening op graslanden een stevige boost en groenere kleur waar bij de daaropvolgende snedes. De opbrengstmeting toont dat ammoniumsulfaat met drijfmest, een vergelijkbare opbrengst genereert als drijfmest en KAS.


3.  Pellets gedroogd digestaat met een verhoogde stikstof- fosforverhouding (ARBIO)

Vlaamse vergister Tim Keysers van Arbio BVBA neemt ons mee achter de schermen van het NPirriK-project. Arbio optimaliseerde de digestaat-nabehandeling zodat minder stikstof verloren gaat én de eindproducten beter gevaloriseerd worden. Door o.a. omgekeerde osmose en backmixen van het concentraat verkrijgt Tim zowel pellets van gedroogd digestaat “Kempenkorrel” met een verhoogde stikstof-fosforverhouding als helder irrigatiewater voor de omliggende landbouwpercelen. 

4.  Gft-compost en groen gas (IOK Afvalbeheer) 

IOK Afvalbeheer verwerkt gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval inclusief keukenafval) in een splinternieuwe voorvergisting met nacompostering. Zo wekt IOK Afvalbeheer biogas op dat deels wordt opgewerkt tot biomethaan en geïnjecteerd in het aardgasnet. IOK Afvalbeheer produceert jaarlijks 25.000 ton compost afgezeefd op 10 à 15 mm. Ideaal om ook als bodemberbeteraar in te zetten in de landbouw. 

5. Groencompost – gecomposteerd d.m.v. geforceerde beluchting en gebruik van membranen (IMOG)

West-Vlaamse intercommunale IMOG doet uit de doeken hoe het groenafval gedurende 3 maanden composteert, het zeeft (0-15mm) en laat narijpen tot een kwaliteitsvolle bodemverbeteraar. Door middel van geforceerde beluchting en het gebruik van membranen beperkt IMOG niet alleen geuroverlast of doorregende composthopen, maar produceert ze finaal een gehygiëniseerde groencompost die doorgaans wordt ingezet bij o.a. potgrondproductie, tuinaannemers en gemeentediensten.

 

Meer over het Horizon 2020 Nutriman-project

Ontdek hier meer over project NUTRIMAN

 

Meer weten over digestaat

Ontdek hier alles over de duurzame meststof digestaat