Waarom Thuiskringlopen na 20 jaar een groots feestje verdient!

20 jaar Thuiskringlopen20 jaar thuiskringlopen

Ontstaan Thuiskringlopen

In 1995 startte OVAM met de subsidiëring van compostvaten, en leidde Comité Jean Pain de eerste compostmeesters op. Begin 1998 werd de Cel Thuiscomposteren binnen Vlaco opgericht om de opleiding tot compostmeesters verder te professionaliseren en de  compostmeesterwerkingen over heel Vlaanderen te begeleiden en te blijven inspireren. In de beginjaren lag de focus vooral op  de promotie van thuiscomposteren. De latere uitbreidingen naar afvalarm tuinieren, kringlooptuinieren en thuiskringlopen was de aanleiding voor de naamsverandering van compostmeester naar kringloopkrachten,  ondersteund door Team Thuiskringlopen. De promotie van het thuiskringlopen wordt opgehangen aan 7 thema’s: voedselverlies, gras, snoeihout, vaste planten, kippen, composteren en compostgebruik. Naast de vrijwilligers kan Vlaco beroep doen op een team van zeer gedreven lesgevers om campagnes rond thuiskringlopen voor het grote publiek op poten te zetten. Dit alles maakt integraal  deel uit van het Vlaamse Materialenbeleid en kan maar worden gerealiseerd dankzij de steun en inzet van alle betrokken partijen, zowel Vlaamse en lokale overheid als de vrijwilligers te velde. 

20 jaar Thuiskringlopen: Té veel om op 1 dag te vieren

20 jaar samen sensibiliseren met zoveel schakels en zoveel thema’s … dat valt niet op één dag te vieren.  Het werd een vierdelig feest, met een gevarieerde aanpak en verspreid over Vlaanderen. 

Slotevenement met blik op de toekomst!

Voor het vierde slotevenement nodigden we alle professionele contacten (zoals lesgevers, intercommunales, milieudiensten, OVAM, bestuursleden, VVSG, KVLV, Landelijke Gilden …) van het Team Thuiskringlopen uit. Gerrit, als eerste werknemer en bezieler van de Cel Thuiscomposteren en Luc Vanacker als eerste voorzitter van Vlaco zorgden voor de nostalgie. Ieder schetste vanuit zijn eigen beleving  het ontstaan en de evolutie van het thuiscomposteren tot het thuiskringlopen. Aan alle intercommunales werd gevraagd welk kringloopproject van de  afgelopen 20 jaar belangrijk was, waar ze nog  altijd fier op zijn of waarmee ze nu nog steeds kunnen uitpakken. 

Kringloopprojecten in de prijzen

Slotevenement 20 jaar Thuiskringlopen

De Vlaams Brabantse intercommunales, Ivarem en Limburg.net vielen in de prijzen met projecten rond het tonen van kringlooptechnieken, de werving van vrijwilligers en het schoolcomposteren.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG'S)

Tijdens de brainstormsessie over de toekomst is besloten dat de huidige zeven thema’s nl. kringlooptechnieken rond gras, snoeihout, vaste planten, voedselverlies beperken, kippen als afvalverwerkers, composteren en compost gebruiken nog steeds de spil van de sensibilisering vormen, al mogen we die meer linken aan het CO2-verhaal, aan klimaat en zeker ook aan biodiversiteit.
Communicatie rond thuiskringlopen zal in de toekomst nog meer gedifferentieerd worden. We zetten in op onze vrijwillige kringloopkrachten, Vlaco-lesgevers, rechtstreekse communicatie naar de burger, begeleiding projecten, samenacties, enz.
Verschillende thuiskringloopthema’s kunnen gelinkt worden aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit is een opportuniteit om thuiskringlopen te verankeren in het gemeentelijk beleid. Voedselverlies, wijkcomposteren, volkstuinen en onderwijs vinden makkelijk koppeling met SDG’s rond sociale cohesie, duurzame steden, verantwoorde consumptie, biodiversiteitsverlies halt toeroepen, klimaatactie en partnerschappen.

Meer weten over Thuiskringlopen

Ontdek hier meer over thuiskringlopen

Terug naar het Activiteitenverslag 2018