EM Bokashi effectief of magie?

Rapport

Rapport UR Wageningen ism Velt vzw: In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Micro-organismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. Vlaco vzw zetelde in de werkgroep. Enkel digitaal verkrijgbaar!

Leverwijze
€ 0,00
Download de PDF-versie van de publicatie.