Projectbundel lagere graad secundair onderwijs - De biochemie van het composteren

Educatieve lespakketten

De projectbundel ‘De biochemie van het composteren’ bestaat uit enkele tientallen deelprojecten. De projectfiches zijn aanpasbaar in functie van de eindtermen. Je kan enkel de in te vullen fiches downloaden. De versie met ingevulde juiste antwoorden kan je krijgen op aanvraag. 

Leverwijze
€ 0,00