Groene Stroom Lievens bv

Groene Stroom Lieven of G.S.L. bv is gespecialiseerd in het produceren van groene stroom uit biomassa.
Die biomassa’s zijn enerzijds rechtstreeks afkomstig uit de landbouw en anderzijds afkomstig van de voedingsindustrie.
Door producten te gaan vergisten zorgen we ervoor dat afval niet langer afval is maar een grondstof voor de productie
van hernieuwbare energie (elektriciteit).
Alle inkomende producten, hetzij primaire of secundaire worden onderworpen aan een staalnameprotocol en worden
vervolgens op verschillende parameters geanalyseerd.
Dit om een hoogwaardig eindproduct te kunnen garanderen.
02 380 05 30

Vestigingen

Groene Stroom Lievens bv - Halle

Scheyssingen 17
1500 Halle
België

Producten
  • ruw digestaat met mest
  • dikke fractie digstaat met mest
  • effluent met mest
Processen
  • co-vergisting