IVEB

Een co-vergistingsinstallatie voor organische nevenstromen van de voedingsindustrie en mest van de varkenskwekerijen. Tot 50 000 m³ verpompbaar slib worden vergist in een mesofiele vergistingsreactor van 3 500 m³. Het gas wordt gebruikt na reiniging in een gasmotor met warmterecuperatie.
03 665 18 84

Vestigingen

IVEB - Brecht

Vaartkant Rechts 11
2960 Brecht
België

Producten
  • dikke fractie digstaat met mest
  • dunne fractie digstaat met mest
  • effluent met mest
Processen
  • co-vergisting