Op De Beeck nv

Op de Beeck NV is met zijn 4,5 MW vergistingsinstallatie te Kallo één van de pioniers op het gebied van anaerobe vergisting op grote schaal. Hierbij wordt organisch materiaal door micro-organismes in een aantal stappen afgebroken tot methaanhoudend biogas. Hiervoor beschikt Op de Beeck NV over een Europese erkenning in het kader van de Verordening nr. 1774/2002.*
Het biogas wordt, met behulp van gasmotoren of warmtekrachtkoppeling, gebruikt voor het opwekken van groene energie. Op jaarbasis produceert Op de Beeck op deze manier ongeveer 36.000 MW aan groene elektriciteit, genoeg om 10.000 Vlaamse gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.
Naast groene elektriciteit wordt er ook groene warmtegeproduceerd. Die wordt ingezet in verschillende industriële procestechnologieën, onder andere voor de droging van uitgeperst zacht verpakt afval, hygiënisatie van vloeibare categorie-3-materialen en droging van het vloeibare digestaat na vergisting.
Na toepassing van deze aaneengeschakelde technologieën blijven dus enkel nog droge mestkorrel en elektriciteit over.
014 50 16 02

Vestigingen

Op De Beeck nv - Kallo

Molenweg 
9130 Kallo
België

Producten
  • dunne fractie digestaat zonder mest
  • concentraat zonder mest
Processen
  • co-vergisting