OVAM

De opdracht van de OVAM: minder afval en een propere bodem. Deze zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend ( in het Afvalstoffen- en Bodemsaneringsdecreet) en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering. Voor het realiseren van haar beleid beschikt de OVAM over verschillende instrumenten:

- juridische instrumenten: terugnameplicht, aanvaardingsplicht, bodemattest,
meldingsplicht van afvalstoffen, ...
- fiscale instrumenten: heffingen, subsidiëring, ...
- sociale instrumenten: sensibilisering en informatievoorziening
015 284 284

Vestigingen

OVAM - Mechelen

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België