Wat is mulchen en wat doet het?

Wat is mulchen?

Mulchen is een kringlooptechniek. Het betekent het toedekken van de bodem met een laag tuinresten, een súper natuurlijke ingreep. De tuinresten stellen hun waardevolle voedingsstoffen terug ter beschikking van de bodem en de bodemorganismen. Mulchen is een techniek die zowel in de groente- als in de siertuin en evengoed tussen kruiden als onder klein fruit zinvol is. 

Wanneer mulchen? 

Muchen is enorm 'all round'. Het bewijst zijn nut bij plotse koude in het voorjaar, maar biedt ook in andere seizoenen soelaas voor diverse uitdagingen. Een oplijsting: 

 • In de sier- en moestuin, tijdens winter en voorjaar: tegen nachtvorst 
 • In de moestuin: vanaf eind mei breng je een mulchlaag aan tussen de gewassen in de moestuin. Op dat moment zijn de zaden al uitgekomen en kan je tussen de jonge plantjes bijvoorbeeld het gemaaide gras strooien. 
 • In de moestuin: in de late herfst dek je af (zelf tot twintig centimeter dik) met hooi, oogstresten, stro en wachthoopmateriaal.
 • In de moestuin: begin maart haal je de winterbedekking weg om de bodem te laten opwarmen aan de voorjaarszon en de grond zaaiklaar te maken. Deze weggenomen winterbedekking gooi je op de composthoop.
 • In de sier- en moestuin, tijdens zomer: met temperaturen rond de 30°C krijgen de planten het zwaar te verduren. Een mulchlaag kan ze helpen deze droogteperiode door te komen. 


Geschikte mulchmaterialen zijn

 • Thuiscompost of professionele compost kan je makkelijk in lagen van 2 tot 10 cm dik tussen de planten aanbrengen.
 • Houtsnippers: breng een laag van meer dan 5 cm houtsnippers aan, bv. tussen je vaste planten, struiken, aan de voet van de haag of op het aardepad in de tuin.
 • Gras: 2 à 3 cm grasmaaisel. Gazonmaaisel als mulch verteert meestal erg snel (in enkele weken), en levert vooral stikstof (en minder organische stof) aan de planten.  Let op: wanneer je in één keer een dikkere laag aanbrengt, kan broei ontstaan. Dit is niet goed  voor de omliggende planten.
 • Stro en hooi: let op met gras- en andere (onkruid)zaden in het hooi!
 • Bladeren: in lagen van een tiental cm kan je herfstbladeren in moes- of siertuin aanbrengen.  Je kan de afgevallen bladeren ook gewoon laten liggen, behalve op het gazon.
 • Allerlei plantenresten: takjes, schors, noten, droge stengels …


Wat doet mulchen?

 • Mulch remt de verdamping. Wind en zon kunnen niet bij de bodem, zodat die vochtig blijft.
 • Mulch tempert in de bodem de temperatuursverschillen tussen dag en nacht en vangt slagregen op.
 • De donkere, vochtige en veilige omstandigheden onder en in de mulchlaag stimuleren het bodemleven dat de mulchlaag koloniseert. Het zijn de bacteriën en de schimmels die met de afbraakwerkzaamheden van start gaan, gevolgd en bijgestaan door wormen, pissebedden, miljoenpoten en andere organismen. Telkens zij langs gangen en spleten opnieuw de grond induiken, nemen ze organische stof en voedingselementen mee. Zo verbetert de structuur en de voedingstoestand van de bodem en het ziektewerende vermogen van de planten.
 • De mulchlaag verdwijnt stilaan. Hoe snel, hangt af van het gekozen mulchmateriaal.


Andere voordelen van mulchen: 

Je hoeft ...

 • minder onkruid te wieden,
 • minder water te geven,
 • minder te bemesten,
 • minder de bodem te bewerken 

en je krijgt 

 • betere, mooiere en gezondere planten. 


Mulchen: hoe pak je het aan? 

Volg onze 5 stappen en word ook mulch-kampioen! 

 

Meer weten over Thuiskringlopen?

Wist je dat Vlaco vzw dé thuiskringloop-expert in Vlaanderen is? Ontdek hier meer over onze projecten, workshops, lesgevers en kringloopkrachten.