Compostgebruik zorgt voor koolstofopslag in de bodem en een voetafdrukvermindering

Compost legt CO₂ in de bodem vast

Niet alleen landbouwbodems kunnen koolstof opslaan, ook tuinen, parken, wegbermen, … - die samen ongeveer 10 % van de Vlaamse oppervlakte innemen - kunnen hun steentje bijdragen. De bodem speelt immers een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. De bodem bevat wereldwijd dubbel zoveel koolstof als de atmosfeer en vooral gronden in landbouwgebruik kunnen middels goed bodembeheer beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. Door CO₂ vast te leggen als organische stof in de bodem draag je bij aan de oplossing van het klimaatprobleem. Men noemt dit ook koolstofopslag in de bodem. 

Ontdek meer voordelen van compostgebruik

Door compost te gebruiken kan je het organische stofgehalte van de bodem verhogen. Bovendien biedt een hoger gehalte aan organische stof in de bodem een betere bodemkwaliteit …én dus een betere opbrengst en mooiere planten. Een bodem rijk aan organische stof kan meer water vasthouden, waardoor deze weerbaarder is tegen droogte en hevige regenval. Ontdek hier meer over de voordelen van compostgebruik voor de bodem. 

Compost ontstaat uit een natuurlijk proces en kan in grote mate primaire grondstoffen (zoals turf) die vaak in potgronden worden gebruikt, vervangen. Wist je dat 40 liter Vlaco-compost een besparing aan CO₂ oplevert die overeenkomt met de uitstoot van 100 km afgelegd met een gemiddelde personenwagen? Daarnaast is het een gouden kringloopproduct: duurzaam en lokaal geproduceerd. 

Ontdek de CO-tool van Vlaco

Met het gebruik van compost - en ook digestaat -  maken gebruikers een wezenlijk verschil voor het milieu. Compost en digestaat dragen bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen! Dankzij de CO₂-tool van Vlaco worden de voetafdrukwinsten in enkele seconden berekend. Ideaal voor de gebruikers om mee naar buiten te komen, anderen te inspireren en aan het denken te zetten >> Ontdek de CO₂-tool van Vlaco 

Ontdek nog veel meer over compostgebruik

>> Ontdek meer over compostgebruik in de tuin en in openbaar groen

>> Ontdek meer over compostgebruik in de landbouw