Vlaco's CO₂-tool

Wist je dat compost en digestaat gebruiken ervoor zorgt dat jouw ecologische voetafdruk kleiner wordt? Geweldig toch? Dát vinden wij ook!

Vlaco ontwikkelde een tool om de gemiddelde voetafdrukwinst bij compost- en digestaatgebruik uit te drukken in termen van CO2-equivalenten.

De tool becijfert per ton eindproduct de broeikasgas-emissie en -emissiebesparing gerelateerd aan onder meer:

  • de productie van compost of digestaat 
  • hun turf- en/of kunstmeststofvervanging
  • de hernieuwbare energieproductie gelinkt aan compostering of vergisting
  • de koolstofsequestratie in de bodem bij het opbrengen van digestaat en compost

... en dit tegenover een referentiesituatie waar geen compost of digestaat wordt geproduceerd op professionele wijze in Vlaanderen (cfr situatie <1990). De volledige tool werd uitgewerkt in een handige app, Zo kan iedereen zijn voetafdrukbesparing door het gebruik van compost en digestaat, ogenblikkelijk berekenen.    Naar de CO2-TOOL app

            

Waarom is de CO2-tool interessant?

Op deze manier kunnen afnemers ook op basis van een wetenschappelijke onderbouwde meetmethode overtuigd worden van de meerwaarde van het gebruik van compost en digestaat.

Voor wie is dit interessant?

Onder andere voor overheden. Dankzij het resultaat uit onze CO2-tool voor hun specifieke situatie kunnen zij aantonen dat het gebruik van compost en digestaat bijdraagt aan een goed bodembeleid én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen (onder meer de 2020 en 2030 doelstellingen, het Vlaamse klimaatactieplan, het Burgemeestersconvenant, het 4 ‰ -initiatief, e.a. ).

Praktisch voorbeeld: mogelijk resultaat uit Vlaco's CO2-tool

Een gemeente die voor haar openbaar groenbeleid bijvoorbeeld jaarlijks 30 ton gft-compost gebruikt, realiseert hierdoor jaarlijks een voetafdrukvermindering van circa 38 ton CO2-equivalenten.

Meer informatie:

Onderbouwingsdocument en validatieverklaringen van OWS en Vinçotte kan je bij ons verkrijgen. Stuur ons hiervoor een mailtje

Links