De thuiscomposteerder gebruikt zijn compost hoofdzakelijk voor de moestuin

Thuiscompost gebruiken voor de moestuin

.. dit en veel meer ontdekte Vlaco na een grootschalig onderzoek bij 1000 Vlamingen. 

Hoe zit het met het thuiskringloopgedrag van de Vlamingen? Hoe goed passen wij in Vlaanderen kringlooptechnieken toe -  én zijn we daarmee impliciet ook goed bezig voor de biodiversiteit, het milieu en de kwaliteit van onze (tuin)grond? Vlaco liet er in 2018 een onderzoek naar uitvoeren door onderzoeksbureau MAS. Vlaco’s thuiskringloop-experten Elfriede Anthonissen en Kristof Van Stichelen geven hun eerste reacties bij de resultaten. 

Resultaat 6:

Bijna 1 op 2 thuiscomposteerders gebruikt de zelf geproduceerde compost voor de moestuin. Om en bij de 30 % gebruikt de compost in de siertuin, of maakt er zelf potgrond van. Slechts 14 % van de thuiscomposteerders gebruikt de compost als topdressing in gazon of voor gazonaanleg.

compost voor gazon
Compost inwerken bij gazonaanleg geeft 15 jaar profijt en een jaarlijkse toediening beschermt bijvoorbeeld tegen ‘rosse plekken’ in droge zomers. 

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw op resultaat: 
 

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw
Team Thuiskringlopen Vlaco

Kristof: “Bij compostgebruik is de eerste gedachte altijd de moestuin omdat daar de vruchtopbrengst primeert. Maar met de droogte van de afgelopen jaren heeft de siertuin ook baat bij een compostgift. Compost is een natuurlijke lokale bodemverbeteraar afkomstig van recyclage van keuken- en tuinresten. Compost verbetert de waterhuishouding door de micro- en macroporiën in de bodem in balans te brengen zodat het drainage- en vochthoudend vermogen in evenwicht komt. Compost bevat een basisvoorraad voedingsstoffen en sporenelementen. 

Heb je thuis geen of onvoldoende compost, kan je ook steeds lokaal geproduceerde Vlaco-compost aankopen. Compost is ook verkrijgbaar op veel Vlaamse recyclageparken. Je vindt de verkooppunten op www.vlaco.be  Zo kan je aan de bodem teruggeven wat je weggenomen hebt door snoeiwerken, maaiselafvoer of groenteoogst. Slechts 12 % van de bevraagden kocht al eens compost. Wel opvallend dat vooral de leeftijdsgroep 18 tot 35 jarigen aangaf om dit in de toekomst wél te gaan doen. Compost zorgt voor een betere bodemrijkdom, meer biodiversiteit in de tuin en draagt ook bij aan een reële voetafdrukvermindering. 
 

Meer weten over het Vlaamse thuiskringloopgedrag ? 

Lees hier meer

 

Meer weten over Thuiskringlopen?

Lees hier meer over Thuiskringlopen. 

Terug naar het activiteitenverslag 2018