" Ook gazonliefhebbers houden van kringlooptechnieken "

 ... dit en veel meer leren we uit het MAS onderzoek

Team Thuiskringlopen Vlaco laat onderzoek naar thuiskringloopgedrag Vlaming uitvoeren

Hoe zit het met het thuiskringloopgedrag van de Vlamingen? Hoe goed passen wij in Vlaanderen kringlooptechnieken toe -  én zijn we daarmee impliciet ook goed bezig voor de biodiversiteit, het milieu en de kwaliteit van onze (tuin)grond?
 
Vlaco liet er in 2018 een onderzoek naar uitvoeren door onderzoeksbureau MAS. Het was niet de eerste keer. In 2006 en 2012 al, voerde OVAM een enquête-onderzoek uit in Vlaanderen bij 1.000 Vlaamse gezinnen. De vragen bleven ongeveer dezelfde, maar de formule veranderde anno 2018 van deur-aan-deur gesprekken, naar een online-bevraging van 1.000 gezinnen.
 
Een algemene tendens naar voren schuiven is dus niet zo makkelijk, al kan Vlaco wel stellen dat kringlooptechnieken in de tuin blijven scoren. Van de thuiscomposteerders is het aantal dat een composteersysteem zoals compostvat of één of meerdere compostbakken gebruikt, gestegen maar 50 % van de thuiscomposteerders zweert nog steeds bij de gewone composthoop. In 2012 bedroeg dat cijfer nog 55 % en zelfs 58 % in 2006.

We lichten er enkele onderzoeksresultaten uit:

 

Meer weten over Thuiskringlopen?

Ontdek hier meer over Thuiskringlopen

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018