Heeft de uitbreiding van de gft-definitie ook gevolgen voor de ophaling? 

Doordat gft-afval vanaf 1.01.2019 als een dierlijk bijproduct wordt beschouwd, moet ook voldaan worden aan de voorwaarden die de Europese wetgeving hierover stelt op het vlak van transport.

De voorwaarden werden opgelijst door de OVAM. We zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rijtje: 

Wie mag dierlijke bijproducten vervoeren?
Registratie als inzamelaar, makelaar en handelaar (IHM) en/of vervoerder

Door de uitbreiding van de definitie van gft moeten IHM’s en vervoerders voortaan over een registratie beschikken als IHM of vervoerder van categorie 3 dierlijke bijproducten. De OVAM heeft een regeling uitgewerkt waardoor private en publieke IHM's, die voor EURAL codes 20 01 08 of 20 02 01 zijn geregistreerd, een registratie als IHM van categorie 3 dierlijke bijproducten verkrijgen. 

  • Gemeenten en verenigingen van gemeenten die van rechtswege geregistreerd zijn voor de inzameling van gft-afval, moeten niets extra ondernemen.
  • Private bedrijven die een specifieke registratie hebben als IHM van gft-afval, worden door de OVAM automatisch geregistreerd als IHM van dierlijke bijproducten en moeten ook niets extra ondernemen.
  • Bedrijven die enkel als vervoerder van afvalstoffen geregistreerd zijn, moeten echter zelf hun registratie als vervoerder van cat. 3 dierlijke bijproducten aanmaken via het Webloket registraties van de OVAM.

Aanpassing aan voertuigen

  • De gft-uitbreiding impliceert dat een ophaalwagen voorzien wordt van een vermelding: ‘categorie 3-materiaal. Niet voor menselijke consumptie’. Deze vermelding moet vanaf de buitenkant van het voertuig zichtbaar en leesbaar zijn. Er zijn geen overige vormvereisten, maar omwille de leesbaarheid adviseert de OVAM een symbool met minimale afmetingen 15x15 cm.
  • Als het voertuig gebruikt wordt voor het vervoer van andere materialen dan gft-afval, moet de vermelding worden weggenomen of afgedekt. 
  • Het volstaat dat er een bordje duidelijk leesbaar aanwezig is, dit moet niet op de vrachtwagen zelf hangen. De chauffeur kan dit op het dashboard leggen, zodat dit van buiten af zichtbaar is. Dit kan dan gemakkelijk verwijderd worden wanneer er met een andere fractie wordt gereden.

Gebruik van het Europese Handelsdocument

Huis-aan-huis inzameling wordt ook beschouwd als transport. Elk transport moet wettelijk gezien gepaard gaan met een handelsdocument. Dit is een specifiek transportdocument, op te maken in drievoud, waarop oorsprong en bestemming moeten worden ingevuld.

Bij de huis-aan-huis ophaling heeft OVAM voorzien dat er kan gewerkt worden met één overkoepelend handelsdocument per ophaalronde. Ingeval het ingezamelde gft-afval via een overslagstation verder wordt afgevoerd, moet er gewerkt worden met twee aparte handelsdocumenten: één voor het traject inzamelronde > overslagstation, het andere voor het traject overslagstation > gft-verwerker. 

Naast dit handelsdocument staat de OVAM ook toe dat er een elektronisch systeem/een link naar een elektronisch systeem aan boord is, waarop gelijkaardige informatie als op het handelsdocument kan worden opgenomen. Hiervoor is een schriftelijke toelating van de OVAM vereist. 
 

Links