Niet slecht: 2 op 3 Vlaamse tuinbezitters past kringlooptechnieken toe :-)

... dit en veel meer ontdekte Vlaco na een grootschalig onderzoek bij 1000 Vlamingen. 

2 op de 3 Vlaamse tuinbezitters past thuiskringlooptechnieken toe

Hoe zit het met het thuiskringloopgedrag van de Vlamingen? Hoe goed passen wij in Vlaanderen kringlooptechnieken toe -  én zijn we daarmee impliciet ook goed bezig voor de biodiversiteit, het milieu en de kwaliteit van onze (tuin)grond? Vlaco liet er in 2018 een onderzoek naar uitvoeren door onderzoeksbureau MAS. Vlaco’s thuiskringloop-experten Elfriede Anthonissen en Kristof Van Stichelen geven hun eerste reacties bij de resultaten. 

Resultaat 2:

Kringlooptechnieken
Thuiskringlopen kan op verschillende manieren

2/3de van de Vlaamse tuinbezitters past kringlooptechnieken toe. Redenen hiervoor: gemakkelijk, handig en kostenbesparend. 1/3de geeft aan dit niet te doen. Redenen hiervoor: gebrek aan tijd, plaats en vooral kennis. Hoe jonger de tuinbezitter, hoe meer dat tijdsgebrek doorweegt. Slechts enkele 56-plussers geven tijdsgebrek als reden op. 

Reactie Team Thuiskringlopen Vlaco vzw op resultaat: 
 

Team Thuiskringlopen Vlaco
Team Thuiskringlopen Vlaco

Elfriede: “Kringlooptechnieken pas je toe om de resten in je tuin – die in feite waardevolle grondstoffen bevatten - niet verloren te laten gaan en opnieuw in te zetten ten voordele van je tuin. Ik denk dan aan mulchmaaien, voedselresten aan kippen geven, werken met takkenwallen, vlechtwerk, hakselen van snoeihout … 1 op 4 tuinbezitters verwerkt zijn snoeihout volgens de kringloopprincipes. Maar liefst 75 % van die kringlooptuiniers versnipperen het snoeihout in eigen tuin en gebruiken dit voornamelijk als mulch. 

Houtsnippers als mulch
Houtsnippers als mulch

Mulchen is het toedekken van de bodem met een laag tuinresten. Het is een heel natuurlijke ingreep, de tuinresten stellen hun waardevolle voedingsstoffen terug ter beschikking aan de bodem en de bodemorganismen. De kringloop sluit zich. Mulchen is een techniek die zowel in de groente- als in de siertuin en evengoed tussen kruiden als onder kleinfruit zinvol is. Een mulchlaag biedt heel wat voordelen. Een mulchlaag verhindert onkruidgroei in een jonge plantenborder die nog niet dichtgroeide. Mulch remt vochtverdamping, zon en wind hebben geen impact op de bodem waardoor je minder water moet geven, de bodem wordt humusrijk en kruimelig en je krijgt mooiere en gezondere planten. 
 

Meer weten over het Vlaamse thuiskringloopgedrag ? 

Lees hier meer

Meer weten over Thuiskringlopen?

 

Terug naar het activiteitenverslag