Vlaco-lid in de kijker: Digrom Energy, een biogasinstallatie in symbiose met diepvriesgroenten producent Ardo NV

Digrom Energy in perfecte symbiose met Ardo NV

Digrom Energy is een biogasinstallatie in Ardooie die in 2012 onder leiding van Biogastec tot stand kwam.  Uniek  is  de  nauwe samenwerking met diepvriesgroenten producent Ardo. Een samenwerking die vanaf dag één een succes bleek. Naast energiegewassen, verwerkt Digrom Energy namelijk veel landbouwgerelateerde afvalstoffen, voornamelijk groenteresten, van Ardo.

Jaarlijks verwerkt de biogasinstallatie tot 89.000 ton organisch afval. Een groot deel van de vrijgekomen warmte van Digrom Energy wordt door Ardo nuttig gebruikt bij het blancheren van groenten. Daarnaast wekt Digrom Energy met haar biogas-WKK’s continu tot 3 MW aan groene elektriciteit op, equivalent aan een verbruik van 7.500 gezinnen. Deze elektriciteit wordt rechtstreeks door Ardo gebruikt. De duurzame meststof afkomstig van de digestaatverwerking wordt geleverd aan de landbouwers die groenten leveren aan  Ardo. Zo is de cirkel rond. We praten bij met Wouter Platteau, gedelegeerd bestuurder van BiogasTec.

Hebben jullie recent innovaties uitgevoerd? 
"De opgewekte biothermische energie wordt integraal op de site gebruikt als proceswarmte. De voornaamste toepassing is het blancheren van groenten bij Ardo via een directe stoomleiding van Digrom Energy naar Ardo. Verder werd de site enkele jaren geleden uitgebreid met een tweede vergister, waarmee de verwerkingscapaciteit verdubbelde. Deze werd meteen voorzien van een overdekte sleufsilo en later (preventief) een actieve koolfilter, om zo eventuele geuroverlast tot een absoluut minimum te beperken. Daarnaast werd de digestaatverwerking uitgebreid en wordt er nu gezuiverd tot loosbaar water. Handig, want hierdoor wordt tot 30 % van de benodigde energie bij Ardo lokaal opgewekt."
 

Ardo is onlangs in het nieuws geweest met het grote waterbekken dat ze hebben aangelegd en waarmee ze de boeren van water voorzien in deze periode van droogte. Is hier ook een link met Digrom Energy?
"Zeker. Het water afkomstig van de verwerking van het digestaat wordt ook gebruikt als proceswater bij Ardo en komt na gebruik -  en de daarna volgende waterzuivering - dus ook in het waterbekken terecht."
 

In welke mate zijn jullie bij BiogasTec en/of Digrom Energy bezig met biodiversiteit?
"Zelf proberen we op de sites van BiogasTec de ruimtelijke inkleding zo groen mogelijk aan te pakken en daarbij aandacht te hebben voor biodiversiteit. Daarnaast nam Ardo de voorbije jaren deel aan het Green4Grey project, waarbij bedrijven gestimuleerd worden om hun bedrijfsterrein groen en biodivers in te richten. Zo werden 4 hectare van het bedrijfsterrein als groenzone ingericht, met streekeigen groenschermen, bloemenweides, een bijenhotel, etc. Dit project is ondertussen afgelopen, maar de resultaten die op de site van Ardo en Digrom Energy zijn behaald, worden momenteel als goede-praktijk-voorbeeld gebruikt in de prestigieuze Green Deal – Bedrijven & Biodiversiteit.

>> Ook Vlaco is betrokken in deze Green Deal. Hoe dat precies zit, lees je hier. 

 

Meer weten over digestaat?

Ontdek hier alles over digestaat

Meer Vlaco-leden ontdekken?

Ontdek hier al de Vlaco-leden