Gedroogd digestaat

Hoe ontstaat gedroogd digestaat?

Gedroogd digestaat wordt verkregen door het indrogen van ruw digestaat of de dikke fractie digestaat na scheiding.

De warmte die het digestaat droogt, is hoofdzakelijk afkomstig van de WKK-motoren die aangedreven worden door het biogas.

Gedroogd digestaat wordt tijdens het droogproces een kleine korrel of een droge vezel waardoor het makkelijk strooibaar is. De gemiddelde NPK-waarde van gedroogd digestaat ligt rond 2-3-2.

Soms wordt gedroogd digestaat gemengd met kippenmest en geperst in een korrel.

Waar mag je gedroogd digestaat gebruikt?

Gedroogd digestaat, dat aan de juiste voorwaarden voldoet, mag gebruikt worden in tuinen, plantsoenen en parken. De ontheffing en het keuringsattest geven dit aan. Zeer recent staat FOD ook toe dat gedroogd digestaat onder specifieke voorwaarden te mengen.

Waarom zou je gedroogd digestaat gebruiken?

Digestaatproducten zijn lokaal geproduceerd en kunnen onder bepaalde condities geïmporteerde producten vervangen. Hiermee dragen we bij aan de vervanging van schaarse eindige grondstoffen door hernieuwbare lokaal geproduceerde grondstoffen. Digestaatproducten zijn geproduceerd uit biomassareststromen, waardevolle grondstoffen en hernieuwbare bronnen van materialen, als organische koolstof, nutriënten, enz. die schaarse materialen kunnen vervangen. Dat potentieel aan biomassareststromen moet optimaal worden benut, de biomassareststromen moeten gevaloriseerd worden en materiaalkringlopen moeten gesloten worden door het gebruik van de digestaatproducten.

Hoe is het met de kwaliteit van digestaat gesteld?

Sinds 2006 volgt Vlaco samen met de producenten de kwaliteit van zowel inputstromen, verwerkingsproces als eindproduct nauwlettend op. Op basis van ongeveer 650 analyses is er een goede kennis van de samenstelling en de gebruiksmogelijkheden van digestaat.

Karakteristieken

Gedroogd digestaat heeft een droge stof gehalte van ongeveer 80%.

Gedroogd digestaat bevat gemiddeld 2%N, 3,3% P2O5 en 2% K2O. De fosfor en kalium in gedroogd digestaat zijn zeer goed beschikbaar. De stikstof is dit in veel mindere mate. Ongeveer 25% is werkzaam in het jaar van toepassing. Voor de meeste toepassingen levert gedroogd digestaat een goede basisbemesting met traagwerkende stikstof. Soms is een extra bemesting met snelvrijkomende stikstof nodig (bv gazons).

Gedroogd digestaat is perfect complementair met groen- en gft-compost. Vlaco-compost is een bodemverbeterend middel dat perfect in de tuinaanleg bruikbaar is. Met Vlaco-compost kan je de tuin voor de komende jaren van organische stof voorzien. Na aanleg kan je het gazon of de bloemperken met gedroogd digestaat bemesten.

Waar kan je gedroogd digestaat verkrijgen?

Alle vergisters zijn terug te vinden op onze kaart met producenten. Particulieren kunnen slechts op een aantal plaatsen terecht voor gedroogd digestaat door op de kaart met verkooppunten te filteren op gedroogd digestaat icoon gedroogd digestaat.

 

Meer weten over digestaat? 

Ontdek hier meer over de gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof digestaat.