Samenstelling digestaat

Digestaat is het eindproduct dat uit een vergistingsproces ontstaat. In Vlaanderen zijn er zo'n 40-tal vergisters actief die organisch-biologisch afval vergisten, al dan niet in combinatie met mest of energiegewassen.

Het ruw digestaat dat uit de vergister komt, is een nat product dat net als drijfmest uitgereden kan worden op landbouwgrond. Om de afzetmogelijkheden te verbreden, behandelen heel wat vergisters het ruw digestaat nog na. Dit kan via scheiding, biologische zuivering, drogen, filtratie, indikken, ...

Digestaat is dus niet 1 product met een vaste samenstelling. Daarom is het belangrijk als gebruiker om steeds bij de producent duidelijke info op te vragen over de samenstelling en het gebruik van het digestaatproduct. 

Een voorbeeld van samenstelling van een ruw digestaat:

Voorbeeld samenstelling ruw digestaat

Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen, controleren de vergisters samen met Vlaco de kwaliteit van de inputstromen, het proces, de eindproducten en het gebruik ervan. De traceerbaarheid is hier een zeer belangrijke factor. Het resultaat van deze kwaliteitsopvolging is een betrouwbaar en gekend eindproduct. 

Vlaco vertaalt de analyseresultaten van digestaatproducten ook in duidelijk begrijpbare info voor de gebruiker. Op het analyserapport vindt u naast de samenstelling ook info over de werkzaamheid van de nutriënten en de financiële voordelen van het gebruikte digestaatproduct.

Een voorbeeldrapport voor een dunne fractie digestaat vind je hier. 

 

Een uitgebreid rapport over de ecologische en economische voordelen van digestaat kan je hier downloaden. 

 

Meer weten over digestaat? 

Ontdek hier meer over de gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof digestaat.