Samenstelling digestaat

Digestaat is het eindproduct dat uit een vergistingsproces ontstaat. In Vlaanderen zijn er zo'n 40-tal vergisters actief die organisch-biologisch afval vergisten, al dan niet in combinatie met mest of energiegewassen.

Digestaat wordt mechanisch of biologisch nabehandeld waardoor er een gamma droge en een gamma natte producten uit ontstaan. 

Deze tabel is een uitreksel uit het rapport Economische & Ecologische voordelen van digestaat. U kunt het volledige rapport hier downloaden. De getallen zijn de mediaan-waarden.

Opgelet: elk digestaatproduct is verschillend. Deze waarden zijn louter richtinggevend. Voor een duurzame bemesting kan een recent analyserapport bij de digestaatproducent worden opgevraagd.

Parameter ruw digestaat dunne fractie dikke fractie effluent gedroogd digestaat
Droge stof (kg/ton) 93,0 65,5 255,0 39,5 847,0
Organische stof (kg/ton) 61,0 32,5 173,0 6,0 515,0
Geleidbaarheid (EC) 6870 6575 2775 22500 4920
pH 8,40 8,40 8,70 8,9 8,90
Chloriden (mg/l) 2815 2760 1000 2762 2670
Totale stikstof (kg N/ton) 4,0 3,8 6,0 1,9 20,7
Totale stikstof (kg N/ton droog) 44,8 62,4 24,4 46,4 25,2
Totale fosfor (kg P2O5/ton) 3,8 2,5 10,2 6,7 33,2
Totale kalium (kg K2O/ton) 4,0 3,2 4,2 24,6 21,1
Totale calcium (kg CaO/ton) 3,1 2,6 11,6 10,2 35,4
Totale magnesium (kg MgO/ton) 1,0 0,3 3,2 1,4 8,1