Met de CO₂-tool brengt Vlaco de duurzame biologische kringloop in kaart

CO2-tool van Vlaco

Door het gebruik van compost en digestaat maken we een wezenlijk verschil voor het milieu. Compost en digestaat dragen namelijk bij aan een goed bodembeleid, het sluiten van kringlopen én aan het realiseren van klimaatdoelstellingen! Dankzij de CO₂-tool van Vlaco worden de voetafdrukwinsten in enkele seconden berekend. Ideaal voor de gebruikers om mee naar buiten te komen, anderen te inspireren en aan het denken te zetten.

CO2 tool

Ontwikkeling CO₂-tool van Vlaco

Vlaco ontwikkelde haar CO₂-tool om de vermeden voetafdruk te kennen van het gebruik van compost en digestaat – t.o.v. een situatie waar geen compost of digestaat wordt geproduceerd op professionele wijze, dus zonder selectieve inzameling organisch afval, materialen- en nutriëntenrecuperatie, energierecuperatie noch koolstofsekwestratie). De tool – een carbon footprint of products (CFP) – is wetenschappelijk onderbouwd en werd in 2018 door OWS en Vinçotte gevalideerd (ISO14067).

Waarom en voor wie is de CO₂-tool van Vlaco handig? 

Gebruikers van compost en digestaat kunnen met behulp van de tool hun CO₂-tool-winst berekenen.

  • Niet in het minst de lokale besturen zijn bij deze informatie gebaat. De meeste Vlaamse steden en gemeenten engageren zich met het Burgemeestersconvenant immers om hun voetafdruk naar beneden te brengen. Met de CO₂-tool kunnen lokale besturen in 1-2-3 berekenen wat het gebruik van compost of digestaat hen oplevert. ’De CO₂-tool-berekeningen (inzake gft-afval en –compost) van Vlaco zijn ook opgenomen in de FutureproofCities-ondersteuningstool van Futureproofed. 
  • Ook landbouwers gaan actief op zoek naar manieren om (nog) duurzamer te kunnen produceren. In 2017 namen Vlaamse landbouwers 120.000 ton compost en ongeveer 1.000.000 ton digestaatproducten af. Hiermee stellen zij een goede daad voor het klimaat, want ze besparen hiermee maar liefst 100.000 ton CO₂--equivalenten. Dit mag gerust duidelijker uitgespeeld worden.  
  • Naast gemeentelijke besturen en landbouwers wil Vlaco ook alle andere gebruikers van compost en digestaat op de hoogte brengen van de mogelijke besparingen in CO₂-tool-equivalenten.

Handige CO₂tool-APP

Eind 2018 ging op onze website de gebruiksvriendelijke CO₂-tool app live. Met deze app dienen de gebruikers enkel volgende parameters in te vullen: het type en hoeveelheid product en de producttoepassing. De voetafdrukwinst wordt onmiddellijk berekend als het aantal uitgespaarde kg CO₂-equivalenten. Daarnaast krijg je er ook nog de omrekening naar CO₂-uitstoot van kilometers met een gemiddelde personenwagen én het equivalent in uitstoot van een vliegtuigreis (H/T) Brussel-Barcelona bij. “Bedoeling is ook om de CO₂t extra onder de aandacht te brengen. De vergelijking met gereden of gevlogen kilometers zegt ons meer dan CO2-equivalenten”, zegt Vlaco coördinator Kristel Vandenbroek. “Door compost en digestaat te gebruiken, draag je wel degelijk bij aan klimaatoplossingen.” 

De gebruiksvriendelijke app en alle info vind je hier terug. 

 

Meer info over verwerking van compost en digestaat

Meer info over de verwerking van compost en digestaat

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018