Verwerking

De biologische kringloop sluiten kan op verschillende manieren. Het begint bij het sluiten van de kleine kringloop bij je thuis in de kringlooptuin. Op professioneel vlak begint de grote kringloop bij het inzamelen van grote hoeveelheden groenafval, gft-afval of organisch-biologisch bedrijfsafval. Het merendeel van deze materialen wordt verwerkt bij één van de vele leden van Vlaco vzw. De duurzame en kwaliteitsvolle eindproducten van deze processen zijn nuttig voor de bodem van zowel tuinen, parken, plantsoenen en akkers. Zo sluiten we de grote kringloop.

Via deze kringlopen vermijden we het gebruik van heel wat eindige grondstoffen, denken we maar aan koolstof (compost voor de vervanging van veen) of fosfor (gebruik van lokaal geproduceerde meststoffen in plaats van minerale meststoffen).

Zowel de inputstromen, het proces als de eindproducten zijn onderhevig aan veranderingen. Een belangrijke tendens is dat er de laatste jaren minder structuurmateriaal aangeleverd wordt bij de composteerder. Hoe hierop ingespeeld kan worden is verzameld onder deze pagina.

Ruw digestaat is het onbehandelde eindproduct van de vergisting. Dit kan zo ingezet worden in de landbouw, maar als vergister kan je er ook diverse nabehandelingen op toepassen. Binnen het DIMA-project werd onderzocht wat de meest geschikte nabehandelingen zijn, en welke implicaties dit heeft voor een installatie. Een rekentool werd ontwikkeld om deze simulatie uit te voeren voor je eigen bedrijf.