Grasmaaisel composteren

Grasmaaisel verteert snel. Er ontstaat zeer snel warmteontwikkeling, gevolgd door samenklitting en zuurstofgebrek. Zuurtofgebrek leidt tot geurhinder en stilvallen van het composteringsproces. Voorkom problemen door voldoende luchtig structuurmateriaal zoals houtsnippers, takjes, bladeren ... van bij het begin van het proces toe te voegen.

gras composteren