Gft-afval

Wat mag wel en wat mag niet bij het gft-afval?

gft-afval

Gft-afval (anno 2019) is keuken- en tuinafval dat afkomstig is van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval, dus ook vlees- en visresten, bereide etenswaren, enz. en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. Het kan perfect gerecycleerd worden door de verwerking tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Tot 2019 werd er bij de burgers nog geen selectieve inzameling van vlees- en visresten georganiseerd. Vlees- en visresten hoorden bij het restafval. In de nasleep van allerlei voedselcrisissen is er beslist om met het gft-afval geen vlees- en visresten mee in te zamelen. In 2000 trad er bovendien een Europese Verordening in voege die een specifieke verwerking oplegde voor alle bijproducten van dierlijke oorsprong, waaronder ook keukenafval, dat vlees- en visresten bevat. Alhoewel compostering in de praktijk een zeer adequate verwerkingsmethode is voor dit soort afval, werden met deze regelgeving niet haalbare randvoorwaarden aan de compostering opgelegd. 

Recent onderzoek heeft (nogmaals) aangetoond dat de verwerking van vlees- en visresten via de Vlaamse composteerinstallaties veilig is. Dit is bevestigd met een erkenning van de OVAM.

Wat mag er WEL bij het gft-afval (vanaf 1 januari 2019)

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen 
 • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
 • Broodresten
 • Koffiedik, papieren koffiefilter
 • Papier van keukenrol
 • Noten, pitten
 • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
 • Vaste zuivelproducten
 • Eieren, eierschalen
 • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel)
 • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond)
 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
 • Mest van kleine huisdieren

Wat mag NIET bij het gft-afval (vanaf 1 januari 2019)

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)
 • Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
 • Theezakjes en koffiepads
 • Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval
 • Dierenkrengen
 • Schelpen van mosselen, oesters, …
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand 
 • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
 • Stof uit de stofzuiger 
 • Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval
 • Aarde en zand
 • Kurk
 • Asresten, houtskool
 • Plastiek, glas, metalen
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken 

 

Video's: wat mag net wel en wat net niet bij het gft-afval? Onze experts geven meer duiding

> Mogen fruitstickertjes bij het gft-afval? Nee

> Mogen koffiepads en theefilters bij het gft-afval? Nee

> Mag mest van kleine huisdieren bij het gft-afval? Ja

> Mogen kippenbillen en mosselschelpen bij het gft-afval? Nee

> Mogen restjes van boterhammen en spaghetti bij het gft-afval? Ja

> Breiden ook de adviezen voor thuiscomposteren uit met de nieuwe gft-definitie vanaf 2019? Nee

Links