Koolstofopslag in bodem

Door compost of digestaat aan tuin-, landbouw- of andere bodems toe te voegen, sluiten we koolstof- en nutriëntenkringlopen en voorzien we de bodem van stabiele koolstofverbindingen (humus). Deze koolstofverbindingen, of organische stof, terugbrengen is cruciaal voor de bodemvruchtbaarheid. Een gezonde bodem met voldoende biodiversiteit, die voldoende water kan vasthouden ook in tijden van droogte, met een goede structuur voor plantenwortels en bestand tegen erosie, en die langzaam ook nog nutriënten vrijgeeft… dat hebben we voornamelijk te danken aan een voldoende hoog gehalte organischestof.

Om de ecosysteemdiensten geleverd door bodems en bodembeheerders – in eerste instantie landbouwers – correct te vergoeden, wordt er terecht steeds vaker gedacht aan het compenseren van maatregelen die het organischestofgehalte van de bodem verhogen. Daarnaast betekent meer organischestof in de bodem dat je minder CO2 in de atmosfeer hebt en dus makkelijker de klimaatdoelstellingen kan behalen. Dit komt aan bod in het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De Vlaamse regering voorziet onder meer de ontwikkeling van een bodemkoolstofmonitoring-netwerk en een Vlaamse koolstofmarkt voor specifieke projecten die de hoeveelheid organischestof in de bodem minstens op peil houden (no-debit-rule LULUCF). Ook in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn eco-regelingen voor vrijwillige inspanningen voorzien o.a. voor ‘carbon farming’.

Vlaco draagt bij aan het debat en de ontwikkeling van dergelijke compensaties voor koolstofopslag. We stellen hiervoor onze expertise met compost en digestaat en de lange termijneffecten van toediening op de koolstofopslag in de bodem ter beschikking. 

Meer info over dit thema vind je via onderstaande links.

Links
Bijlagen