Composteren met kinderen: handleiding voor de leerkracht

Composteren met kinderen

Met dit lespakket wensen de OVAM en Vlaco de scholen en de compostmeesters materiaal aan te reiken dat bruikbaar is in verschillende situaties. Daarbij hebben we aandacht besteed aan de vernieuwde, meer ervaringsgerichte, visie op onderwijs, en de ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Het pakket bevat zes mappen: één map voor het kleuteronderwijs, één voor elke graad van het basisonderwijs, deze
Handleiding en een map Werkbladen en tekeningen.

Ontdek het pakket in onderstaande link. Veel plezier ermee!

Meer weten over thuiscomposteren? 

>> Terug naar hoofdpagina Thuiskringlopen

Bijlagen