Overzicht van gecertificeerde bedrijven

Lijst met toegekende certificaten.

De actuele lijst van gecertificeerde bedrijven en de gecertificeerde producten staat onderaan deze pagina. De lijst wordt op regelmatige tijdstippen geactualiseerd.

Het overzicht vermeldt verschillende types van keuringsattesten

  • voorlopig keuringsattest: keuringsattest dat wordt uitgereikt in de aanvangsfase van de kwaliteitscontrole. Een voorlopig keuringsattest is in regel maar 6 maanden geldig. Voor het einde van het certificaat dient een nieuwe beoordeling te worden uitgevoerd. Een voorlopig keuringsattest wordt niet verlengd: er dient dan een volwaardig keuringsattest behaald te worden.
  • volwaardig keuringsattest: keuringsattest dat wordt uitgereikt aan bedrijven nadat de fase van de voorlopige attestering is doorlopen. Een (volwaardig) keuringsattest wordt in regel uitgereikt voor een periode van 1 jaar. Voor het einde van het certificaat dient een nieuwe beoordeling te worden uitgevoerd. Het (volwaardig) keuringsattest kan verlengd worden.
  • tijdelijk keuringsattest: keuringsattest dat wordt uitgereikt aan bedrijven die (tijdelijk) niet voldoen aan alle gestelde eisen en hierdoor in een andere productklasse terecht komen, met een aangepast gebruik. Dit wordt ook op het tijdelijk keuringsattest vermeld. Het is tijdelijk omdat de intentie om een eindproduct van minimaal opgelegde kwaliteit moet nagestreefd worden. Een tijdelijk keuringsattest kan enkel worden verlengd na een engagement (goedgekeurd actieplan) van de producent.
Bijlagen