Staalname en analyse

Staalname

staalnameAfhankelijk van de hoeveelheid inputstromen die jaarlijks worden verwerkt en het aantal verschillende eindproducten neemt Vlaco op jaarbasis een aantal controlestalen van de eindproducten bij iedere verwerker met een keuringsattest.

Hiernaast dient de producent zelf in te staan voor een aantal staalnames in het kader van de autocontrole. Dit gebeurt in samenwerking met een erkend laboratorium.

Vlaco is erkend staalnemer voor de OVAM (pakket MA.2 voor meststof/BVM) en de mestbank/VLM (pakketten M-M5 voor N en P2O5 en M-M3 voor bacteriologie in kader van Verordening 1069/2009)

Artikel: een dag op pad met onze staalnemer

 

Labo-analyses

Voor de analyses op deze stalen werkt Vlaco samen met erkende laboratoria. Afhankelijk van het eindproduct, lijst het Algemeen Reglement van de Certificering op welke analyses nodig zijn.

Beoordeling van de analyseresultaten

Eens het resultaat van de analyses door het labo aan Vlaco is bezorgd, wordt een beoordeling uitgevoerd van de resultaten. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de normen, maar worden de resultaten ook beoordeeld ten opzichte van de te verwachten waarden voor het betreffende product. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen databank-applicatie, waarmee we snel afwijkende resultaten kunnen opsporen.

beoordeling analyseresultaten

Aan het einde van de rit wordt door Vlaco per analyse een gedetailleerd beoordelingsrapport opgemaakt en verstuurd naar de producent. Hierop kan de producent terugvinden of alle analyses voldoen aan de normen maar tevens geeft het rapport informatie over de samenstelling die nuttig kan zijn voor afnemers.

Per jaar wordt er ook een overzicht van alle uitgevoerde analyses samengesteld. Tijdens de jaarlijkse bedrijfsaudit worden zo alle resultaten overlopen.

Links