Europees erkende certificering

Voordien hadden verschillende lidstaten (en regio’s) binnen Europa een eigen kwaliteitscontrole- en certificeringssysteem. Het European Compost Network (ECN), waarvan Vlaco deel uit maakt, nam enkele jaren geleden het initiatief om de bestaande controlesystemen te harmoniseren en een handleiding op te stellen voor kwaliteitscontrole voor compost en digestaat. Dit zorgt er voor dat de kwaliteitscontrole tussen verschillende ECN-QAS erkende instellingen op een vergelijkbare manier verloopt.

Vlaco verwerkte de bepalingen van deze Europese handleiding mee in ons eigen kwaliteitscontrolesysteem

Vlaco-certificeringECN-QAS logo bezit ECN-QAS-label

Door de geleverde inspanningen behaalde Vlaco in 2011 het ECN-QAS conformiteitslabel voor zowel compost als digestaat. Dit betekent dat zowel de certificeringsvereisten voor controle-instellingen, als de vereisten voor de compost- en digestaatproducenten conform de vereisten van ECN-QAS label zijn.

Door te voldoen aan het ECN-QAS voor compost én digestaat, is onze sector klaar om in Europese normering te stappen zonder al te veel aanpassingen.

Links