Certificeringsproces

Hoe verloopt het volledige certificeringsproces nu juist ?

Om afvalstoffen op een kwaliteitsvolle manier om te zetten naar producten zoals compost en digestaat moet de hele productieketen beschouwd worden. Dit wil zeggen dat er gekeken moet worden naar:

  • De kwaliteit van de gebruikte inputstromen,
  • De procesvoering zelf,
  • De kwaliteit en samenstelling van de eindproducten, en
  • Het duurzaam gebruik ervan.
schema certificering

De voorwaarden waaraan producenten moeten voldoen, staan omschreven in het Algemeen Reglement van de Certificering. De certificering door Vlaco houdt dus in dat het volledige proces wordt doorgenomen.

De controle door de certificeringsinstelling gebeurt op verschillende manieren:

  1. Onafhankelijke staalname en analyse
  2. Bedrijfsaudits
  3. Administratieve controles

Pas wanneer de eisen van de verschillende schakels voldoende worden nageleefd, kan een keuringsattest toegekend worden.

Dit is de bevestiging dat een bedrijf producten maakt op een wijze die voldoende in overeenstemming is met de voorwaarden die hiervoor opgelegd zijn. Vanaf dan worden de verwerkte materialen niet meer als een afvalstof maar als een nuttige grondstof beschouwd. 

staalname


 

Links