Bioptimal@work-project

De vraag naar milieuvriendelijk geteelde planten neemt ook in de sierteelt sterk toe. Om dit te realiseren zijn nieuwe innovaties en technologieën om de niet-hernieuwbare grondstoffen (waarvan veen de meest belangrijke is), chemische gewasbeschermingsmiddelen en vermestende nutriënten te vervangen. Compost is een belangrijke opportuniteit voor niet zuurminnende teelten. 
    
Analyses momenteel aan de gang
Begin januari zijn een 10-tal composten aangeleverd bij ILVO in het kader van het Bioptimal@work-project. De composten worden eerst chemisch en fysich geanalyseerd. Er zal ook aandacht zijn voor snelle screenings (bv. Spectrale analyse) om de geschiktheid voor gebruik in substraten te bekijken. Er zullen 3 slimme mengsels gekozen worden waarmee in een latere fase potproeven zullen gebeuren.