Cmartlife

C-Martlife

Vlaco is betrokken bij het project Cmartlife (‘Material Approach on Residual Waste Targets and a Litter Free Environment’) dat loopt over de periode 2020-2027. Het is een LIFE-Integrated Project (IP) waarbij OVAM Europese steun krijgt om samen met verschillende partners hun beleid te realiseren. De concrete doelstelling van Cmartlife is de reductie in restafval, zowel van huishoudelijk als gelijkgesteld restafval. 


De partners in het project zijn OVAM, Denuo, FostPlus, Valipac, Vlaco, VVSG en Westtoer,. De innovaties en kennis die uit de uitvoering van Cmartlife voortvloeien, zullen maximaal met de andere EU-regio’s gedeeld worden.

Binnen Cmartlife heeft Vlaco een centrale rol in deze 6 deelprojecten:
1)    Optimalisatie inzameling en verwerking van bioafval (C10)
2)    Beperken voedselverlies bij huishoudens (C11)
3)    Verminderen van plasticvervuiling in de serreloofstromen van diverse vruchtgroenten (C12.1)
4)    Ontwikkeling duurzame substraten voor tuinbouw (C12.2)
5)    Composteren van biomassareststromen op boerderijniveau (C12.3)
6)    Optimalisatie van inzameling en composteren/vergisten van verpakt voedselafval (C13)

 

Meer weten over Cmartlife |website OVAM

Meer weten over Vlaco vzw