Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

ANBLNE (departement Omgeving), Natuurpunt en Corridor nemen het initiatief een drie jaar durende Green Deal op te starten met als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken.

Ondertekening Green Deal  Ondertekening groep

Op donderdag 20 september ging de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit van start. Deze Green Deal heeft als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel vaak als weinig belangrijk beschouwd. De Green Deal probeert de drempel weg te werken en de vele opportuniteiten in de verf te zetten. Op deze manier willen de initiatiefnemers tegen september 2021 de biodiversiteit verhogen bij minimaal 100 bedrijven, organisaties of lokale besturen. Meer specifiek is het doel om voor 1.500 ha bedrijventerreinen natuurvriendelijk beheerplannen op te maken, waarbij op 1.250 ha bedrijventerreinen permanente of tijdelijke natuur ingericht wordt. Ondertussen hebben ruim 120 bedrijven zich geëngageerd.

Vlaco is mee in de Green Deal gestapt als ondersteunende partner. Ons doel is om een samenwerking tot stand te brengen met ambitieuze bedrijven die zich samen met ons willen inzetten om de biologische kringloop te sluiten en de biodiversiteit te verhogen.

Hierbij zal Vlaco:

  • Communiceren over de Green Deal en het actieplan Bedrijven en Biodiversiteit
  • Bedrijven informeren over de CO2-winst wanneer organisch-biologisch afval selectief wordt ingezameld en verwerkt in een compostering of vergisting
  • De verdere voetafdrukbesparing (ton CO2-equivalenten) door productgebruik bevestigen met behulp van onze CO2-tool
  • Bedrijfsterreinbeheerders verbinden met de Vlaco-leden die compost, gedroogd digestaat of potgrond produceren
  • Demosites opvolgen en adviseren over productgebruik (bijvoorbeeld met behulp van de compostcalculator)
  • Lesgevers inzetten om vormingen rond toepassing van kringlooptechnieken en onderhoudsarm groenbeheer te geven
     
Links