Graskracht

Het beheer van natuurgebieden en bermen genereert jaarlijks een grote hoeveelheid grasmaaisel waarbij de afvoer van dit maaisel nog steeds voor grote problemen zorgt. De sterke opkomst van vergistingsinstallaties in Vlaanderen zorgt voor een bijkomende mogelijkheid, naast compostering, om de verwerkingscapaciteit voor maaisel verder te verhogen.

Voor het EFRO-project GRASkracht werd een groep van partners verzameld met een breed werkingsveld welke direct of indirect bezig zijn met de thematiek en expertise ter zake hebben. Vlaco is partner in het project. De bijdrage van Vlaco focust zich vooral op karakterisatie van de eindproducten van co-vergisting en onderzoek naar afzet en duurzaam gebruik van deze eindproducten.

Bijlagen